Børnehaver - Gentofte Kommune

Børnehaver med god trivsel

Børnehaver er for børn i alderen 3-6 år. Der er 29 børnehaver i kommunen. Børnehaverne sikrer en god trivsel for børnene og forberedelse til skoletiden.

Billede med legetøj

Ud af de 29 institutioner er tre skovbørnehaver. Desuden er der børnehavepladser i de integrerede og kombinerede institutioner.

Institutionerne arbejder med overgangene i børnenes liv. Det vil i børnehaverne sige, at de samarbejder med vuggestuerne om at gøre børnehavestarten så ukompliceret som muligt, og at der for de store børnehavebørn er fokus på at blive skoleparate.

Der fokuseres både på de motoriske kompetencer, eksempelvis at kunne binde sine sko, de intellektuelle kompetencer som for eksempel at have fornemmelse for tid, årstider og ugedage og sociale kompetencer, eksempelvis at kunne indgå i en gruppe.

Folketinget vedtog den 25. marts 2004 loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Med loven lægges der op til, at dagtilbuddene skal arbejde mere målrettet med udvikling af børnenes kompetencer og erfaringer. Læs mere om de pædagogiske læreplaner længere nede her på siden.

Indflydelse og samarbejde

Gennem forældrebestyrelsen har du mulighed for at være med til at præge den børnehave dit barn går i. Men det er også vigtigt, at der i det daglige er en tæt dialog mellem forældre og ansatte i børnehaven, så barnet kan få en god og tryg hverdag.

Læs mere om forældreindflydelse.