Dagpleje - Gentofte Kommune

Dagpleje

Dagplejen er et tilbud for børn i alderen 6 måneder til 3 år.Dagplejen vægter omsorgen for det enkelte barn i et lærings- og udviklingsmiljø, der understøtter barnets potentiale for et godt børneliv.

Billede at en lille dreng

Der er 3 forskellige dagplejeordninger.

Kommunaldagpleje er et dagtilbud til børn i alderen 6 måneder til 3 år. En kommunal dagplejer passer 3 eller 4 børn i sit eget hjem.

Forældredagplejen er et tilbud til en forældre om at passe sine egne tvillinger/trillinger i eget hjem i en periode på 4-12 måneder. 

Frit Valg/privat pasningsordninger er at der ydes tilskud til privat børnepasning, pasning i dagplejelignende privat pasningsordning eller pasningsordning af institutionslignende karakter, der drives uden offentlige midler. 

Alle ordninger er underlagt Dagtilbudsloven og Dagplejepædagogerne fører løbende tilsyn.

Læs den pædagogiske læreplan for Gentofte Kommunes dagtilbud.