Børnehuset Højgården

Vi vil give plads til en sund og naturlig udvikling hos børnene, og sammen med engagerede forældre skabe verdens bedste børnehus.

Adresse

Tranegårdsvej 33 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39621796

Vi har til huse i en bygning, hvor børnehaven ligger i stueetagen, og vuggestuen ligger på 1. sal, med direkte udgang til egen legeplads.

Børnehaveafdelingen

Vi har tre stuer: Grøn, Rød og Blå stue, hvor der er 20 børn i alderen 3-6 år.

Da vi laver rigtigt mange projekter på tværs af stuerne, har vi valgt at dele børnene op i lille- (Søhestene), mellem- (pingvinerne) og storegruppe (Hajerne). Det har vi gjort fordi børn har forskellige behov for aktiviteter afhængig af alder og hvor de befinder sig i udviklingen.

Vuggestue afdelingen

Vi har tre stuer: Krudtuglerne med 12 børn, Troldene med 12 børn og Spillopperne med 12 børn.

Børnene er som udgangspunkt aldersintegreret, men vi har aldersopdelte grupper på tværs af stuerne ved aktiviteter som bl.a. forundring, kreative aktiviteter, motorik, sprog og ture ud af huset.

Besøg også Børnehuset Højgårdens egen hjemmeside.

Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Vision

Vi vil gennem vores medarbejdere og pædagogik give plads for en sund og naturlig udvikling hos det enkelte barn. Dette skal ske i tæt samarbejde med engagerede forældre for derigennem at skabe verdens bedste Børnehus.

Vi arbejder med inklusion som et generelt menneskesyn og anerkender vigtigheden af, at individet indgår i og bidrager til fællesskabet. I Børnehuset Højgården indgår barnet i og bidrager til børnefællesskabet.

Værdigrundlag

Børnehuset Højgårdens værdier: Tryghed, samarbejde, anerkendelse og meningsfuldhed der tager udgangspunkt i vores vision om verdens bedste Børnehus.

Vi ser børnenes udvikling som en helhed, hvor de intellektuelle, emotionelle, sociale og kropslige sider er tæt forbundne. Vores samarbejde i Børnehuset både med hinanden, børn og forældre bygger på samme værdier.

Verdens bedste Børnehus

  • Børnehuset Højgården er et rart sted at komme
  • Her er en god og behagelig omgangstone
  • Her er en positiv atmosfære og indstilling hos alle
  • Her er plads til alle, plads til forskellighed
  • Vi har en god forældrekontakt
  • Vi har en god kost- og sundhedspolitik.

 

Særlige kendetegn

I børnehaveafdelingen har vi fået Energitjenestens diplom for at være en Grøn institution. Vi sparer på energi og tager hensyn til miljøet i den daglige drift. Vi er miljøbevidste i hverdagen og har en årlig miljøuge.

Vi har slåskultur, mindfulness, eventyryoga og naturprojekter efter årstiderne. Da vi har en pædagog, som har en diplom inden for børns kunst og æstetiske læreprocesser, er det også en stor del af vores hverdag.

I vuggestueafdelingen arbejder vi ud fra den tese at en fast struktur skaber fleksibilitet.
Vi er meget bevidste om, at børnene lærer mest de første tre år af deres liv, og derfor er det os meget pålæggende at give børnene de bedst mulige udviklings rum og betingelser.

Børnene er alle dage inddelt i mindre læringsgrupper. 1 voksen og 3 – 5 børn, antallet af børn afhænger af aktiviteten og barnets alder. Dette gør vi for at tilgodese det enkelte barn, og små børn lærer mest, når der er få børn sammen med en nærværende voksen, læringen sker via interaktionen mellem barn og voksen.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,