Helleruphøj

Vi møder barnet anerkendende og engagerede.

Adresse

Ikke angivet 0000 Ikke angivet Hovedstaden Danmark Tlf. 39620249

Helleruphøj er en selvejende kombineret institution som hører under Gentofte børnevenner.

Vi har tre afdelinger.

Maglehøj og Bregnehøj som vuggestuer og Phistergården som er børnehave.

De tre huse ligger med gåafstand i mellem sig.

Vi ligger tæt på skov, strand og station så vi kan både udnytte lokalområdet og komme vidt omkring.

Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
NA

Vi møder barnet anerkendende og engagerede. Vi er voksne, der viser interesse for barnets virkelighed/verden. Det kommer til udtryk på mange måder, eksempelvis ved at vi hver morgen siger god morgen til barnet, dets forælder og hinanden.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin. Vi tilrettelægger hverdagen sådan, at barnet kan udvikle sit ”Jeg” i en ligelig fordeling mellem leg, relationsdannelse, samtaler og andre planlagte aktiviteter. ”.Skæld ud” – er ikke acceptabel i Bregnehøj, vi fortæller hvad børnene må, i stedet for hvad de ikke må.

Vi arrangerer aldersopdelte aktiviteter fx ture, malerprojekter. Her er der tid og rum, til at barnet selvstændigt kan undersøge, eksperimentere og fordybe sig.

Et eksempel på hvordan vi støtter barnet til selvhjulpenhed kan være, at vi guider og støtter barnet til af - og påklædning. Ved måltiderne guider og hjælper vi børnene til selv at hælde op fra små kander, vælge pålæg, smøre smør på brødet og øse den varme mad op. Vi samtaler dagligt om forskellige følelser ud fra opståede situationer, højtlæsningsbøger, tegninger af ansigtsudtryk m.m. med det formål, at barnet lærer sine egne og andres følelser at kende. Barnet støttes i at sætte grænser og sige fra både verbalt og nonverbalt, idet vi guider og vejleder barnet i samspillet med andre, hvis der fx opstår en konflikt.

For at sikre det rolige, trygge og omsorgsfulde miljø, bestræber vi os på, at alle aktiviteter omkring barnet foregår i barnets tempo. Vi er også bevidste om at tålmodighed og ’god tid’ er altafgørende faktorer. Eksempelvis guider vi allerede fra tidlig alder barnet til selv at kravle op på stole og pusleborde i stedet for at løfte det. Vi guider barnet til selv at gå, i stedet for at løfte og bære barnet. Vi sidder meget på gulvet eller på hug, for på den måde at være fysisk på niveau med barnet. Vi er bevidste om, at berøring og tæt fysisk kontakt er vigtig for barnets oplevelse af nærhed, tryghed og omsorg.

Praktisk: Besøgstid aftales med leder Rie Ellehuus eller souschef Helle Fløjborg på tlf. 39610473.