Skovshoved Børnehus

Der tilbydes fuld kommunal madordning for alle børn. Børnehavebørnene spiser i mindre grupper ad gange i vores dejlige fælles café.

Adresse

Korsgårdsvej 5-7 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39644325
Skovshoved Børnehus er en intregreret institution, som ligger i Skovshoved. Legepladsen er 2 delt – en for de største børn og en for vores mindste børn. Begge er ny renoveret og ny lavet.
Leder:
Anette Sevel-Sørensen
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Institutionen er bygget af arkitekten Arne Jacobsen, så institutionen er bygget på et gennemtænk og spændende grundlag. Institutionen ligger tæt på Skovshoved Havn og Skovshoved skole.

Vuggestueafdelingen er helt nyrenoveret. Det er nemt at søge natur - og kultur oplevelser op, hvilket vi livligt og aktivt gør.

Pædagogikken tager sin inspiration fra Norditalien og bygger på værdier som familien i centrum, alle børn har ret til læring, respekt for barnets personlige tilgang til livet, rummet som 3. pædagog, dokumentation i børnehøjde, de pædagogiske projektet tager udgangspunkt i børnenes interesser og forslag. Børnenes venskaber respekteres, og alle børn og voksne er vigtige i børnehusets fællesskab.

Vi arbejder med metoder som Portfolio og Fokusbarnet. Vi bruger Gentofte Kommunes Brobygningspapir mellem institutions typerne, Fri for Mobberi og Børnegenvejen.

De største børn arbejder fra september på regnbuegruppen årets før de skal starte i skole med overgangen fra børnehuset til skole. Her lægges vægt på den sproglige og sociale udvikling. Der tilbydes bl.a. svømmeundervisning i Kildeskovshallen af uddannet svømmelærer og mange andre fine traditioner.

Vores værdier bygger en positiv anerkendende tilgang til alle institutions forskellige tiltag og alle dele af vores fælles dagligdag. Vi ser helst på muligheder i stedet for begrænsninger. Hvis ikke tingene kan løses på den måde, hvad giver det så af nye muligheder. Vi ønsker at have det rart, og at hverdagen rummer glæde, sjove og udviklende tiltag.
Vi bruger hinandens kompetencer til fælles glæde for vores fællesskab både forældre og personale.

Som forældre er I velkommen til at deltage i vores dagligdag og få indflydelse via vores bestyrelsesarbejde og andre aktiviteter.

Ring hvis I ønsker at besøge os, så vi kan aftale en tid. Alle er hjerteligt velkomne. Lederen træffes på telefon 39644325.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,