Børnehuset Egegården

Egegården er en kombineret institution. Vi prioriterer samværet og relationen til det enkelte barn frem for en forsvunden sutsko. Sutskoen skal nok dukke op igen, det gør tiden vi brugte til at lede efter den ikke.

Adresse

Nybrovej 35-37 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39652197

Børnehuset Egegården består af 2 dele: Hovedinstitutionen på Nybrovej og udflytterdelen Mosefundet på Vangedevej.

Et hus i 3 etager og en udflytterdel har medført, at vi har valgt en anderledes struktur. Vi er ikke stueopdelt. I stedet deler vi børnene ind i grupper efter alder, udvikling og venskaber. Mosefundet er en integreret del af børnehaven.

Jeres barn kan være i børnehuset Egegården fra det er 6 måneder til det er klar til at skulle starte i skole.

Leder:
Sofie Westergaard Noack
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA
Særlige bemærkninger:
-

En meget vigtig del af børnehaven på Egegården er udflytterdelen Mosefundet. Mosefundet er vores oase ved Vangede kirke. Her bor vores små kaniner. Børnehavebørnene er på skift i Mosefundet sammen med deres primærpædagog. Vuggestuens børn kommer ofte på besøg. Især om sommeren hvor Mosefundet er et yndet udflugtsmål.

 

Børnehuset Egegårdens pædagogik er værdibaseret. Vores værdier er: Respekt, nærvær/nærhed, tillid, rummelighed, åbenhed, venskaber, pli, tryghed og gensidig omsorg. Værdierne kommer til udtryk i samværet med børnene. Med udgangspunkt i gode sociale relationer, lærer vi børnene mange andre kompetencer.

Vi lægger vægt på at vise børnene respekt, at give dem rum og mulighed for at udvikle sig individuelt inden for vores værdirammer. En af vore store styrker er, at vi rummer børn fra alle sociale lag og af mange nationaliteter. 

Egegårdens børn er ude næsten hver dag. Vi bruger naturen meget. Vi har 3 kaniner. Vores legeplads er kuperet og indbyder til masser af motoriske aktiviteter. Mange ture i nærområdet i små grupper prioriteres.

Hver dag holder vi samling på i alle grupper, her taler vi bl.a. om: vejret, årstiderne, traditioner, venskaber og meget mere. Vi synger, danser, læser bøger m.m. dagligt og vi bruger meget tid på at forberede børnene på overgangene imellem vuggestue – børnehave og børnehave – skole.

Vores motto: Vi prioriterer knus og kram frem for en forsvunden sutsko, den skal nok dukke op igen, det gør tiden vi bruger til at lede ikke.

Praktisk: Når I skal vælge institution, er I meget velkomne til besøge os. Vi har åbent hus den sidste mandag i hver måned kl. 10.00, hvor I er velkomne til at komme og se huset

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,