Baunegården - Afd. Tranegårdsvej

Baunegården - Afd. Tranegårdsvej ligger i en hyggelig patriciervilla, der siden 1965 har fungeret som børnehave.

Adresse

Tranegårdsvej 77 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39627108

Baunegården - Afd. Tranegårdsvej er normeret til 52 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på 4 aldersintegrerede stuer

Kælderetagen bliver udelukkende brugt til opmagasinering. I stueetagen er køkken og to stuer med tilhørende toiletter.
På 1. etage er der køkken og to stuer med tilhørende toiletter.
På 2. sal er der personalerum og lederkontor

Vi har en dejlig stor legeplads med gode muligheder for fysiske aktiviteter og en stor baghave med træer.

Leder:
Søren Broberg
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Nøgleord: Tryghed, tålmodighed, glæde, pjat, pjank, ro, alvor, at vise følelser, varme, omsorg, spontanitet, fleksibilitet, rummelighed.  

Vores målsætning af affødt af tillid til og respekt for det enkelte menneske. Nogle af de ting, vi lægger vægt på i vores daglige arbejde er bl.a.:

Retten til at være sig selv. Eksempel: Et barn kan få lov til at fortsætte sin leg i stedet for at være med i en fælles aktivitet. 

Omgangstonen børnene imellem og mellem børn og voksne skal være venlig og respektfuld. 

Selvhjulpenhed (”Jeg kan godt selv tage sko på!”)

Udvikling af selvværd

Kreativitet

At undgå regler, der ikke har et klart formål

Kærlighed og tryghed

Opmærksomhed på det enkelte barn

Et godt gensidigt samarbejde mellem børnehaven og forældrene

Høj prioritering af leg

At styrke motoriske færdigheder og sproglig udvikling

Du er altid velkommen til at besøge børnehaven. Besøg aftales på forhånd med leder på telefon 24 83 47 45

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,