Frit valg ordninger i Dagtilbud

Forældre, der har fået anvist en plads i et dagtilbud, kan i stedet vælge at søge om et økonomisk tilskud til privat pasning.

Forældre, der har fået anvist en plads i et dagtilbud, kan i stedet vælge at søge om et økonomisk tilskud til privat pasningefter Dagtilbudslovens §78. Et barn kan altså ikke have en plads i et dagtilbud og samtidig få tilskud til privat pasning.

Fra 1. januar 2014 skal kommunen månedligt indberette vederlag for private pasningsordninger, i de tilfælde, hvor kommunen yder tilskud til forældrene efter Dagtilbudslovens § 80. Beløbet indberettes som b-indkomst.

Modtagere af vederlag for privat pasning skal senest den sidste bankdag i måneden oplyse kommunen om vederlagets størrelse, hvilket barn/børn og hvilken periode det drejer sig om.  Ligeledes skal  enten modtagerens se nummer eller cpr nummer oplyses.

Tilskud kan udbetales fra det tidspunkt barnet kan få anvist en plads i et dagtilbud. Det forudsættes at, aftalen mellem forældrene og den private passer, en privat pasningsordning af dagplejelignende karakter (selvstændig børnepasser), eller en privat pasningsordning af institutionslignende karakter er godkendt af kommunen.

De almindelige aftaleretlige regler finder anvendelse på aftaleforholdet mellem forældrene og den valgte pasningsordning.

Ordningen omfatter: