Tilskud til ansættelse af en privat børnepasser

Her kan du læse om, hvad du som forældre skal være opmærksom på, hvis du vil ansætte en børnepasser.

Forældrene har ved ansættelse af en børnepasser arbejdsgiverforpligtelsen, hvilket betyder at forældrene skal:

  • Oprettes som arbejdsgiver på VIRK.dk (oprettelse af CVR nr,) med henblik på indbetaling af ATP bidrag, AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring), barsel.dk, feriekonto. Tegne en arbejdsskadeforsikring
  • Udarbejde ansættelsesaftale hvoraf fremgår, løn, arbejdsbeskrivelse, arbejdstid, arbejdssted, ferie med eller uden løn, løn/dagpenge under sygdom, fri kost eller både fri kost og logi, opsigelsesvarsel og eventuel prøvetid.
  • Forældrene skal indsende kopi af CVR dokumentation, arbejdsskadeforsikring og ansættelsesaftale sammen med ansøgningsskemaet.

Yderligere information kan findes på www.virk.dk eller ved at kontakte kundeservice hos SKAT.

Udlændingestyrelsen kan kontaktes vedrørende registreringsbevis for EU/EØS borgere.

Børnepasseren er b-indkomst skattepligtig, hvilket kan påvirke børnepasserens eventuelle tilskud efter anden lovgivning.

Forældrene bør være behjælpelige med, at børnepasseren opgiver indkomsten til SKAT.

Ansøgningen om tilskud skal være kommunen i hænde senest i den måned, hvor pasningen starter. Tilskuddet udbetales til forældrene månedsvis bagud, når kommunen har godkendt hjemmet/pasningsaftalen og har modtaget dokumentation for betalingen til børnepasseren.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,