Tilskud til privat pasning af dagplejelignende karakter

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du udfylder en ansøgning om tilskud i forbindelse med opstart af en privat pasningsordning af dagplejelignende karakter.

Forældre kan indgå aftale med en selvstændig erhvervsdrivende om privat børnepasning.

Det er i den forbindelse vigtigt, at det fremgår af ansøgningen:

  • at der er aftalt en bruttoydelse for børnepasningen
  • at der er aftalt retningslinier for afvikling af ferie og sygdom
  • hvem pasningen omfatter - navn og cpr. nummer
  • Forældres navn og cpr. nummer samt oplysning om NemKonto
  • hvor mange timer ugentlig pasningen strækker sig over
  • start- og slutdato på ordningen

Ansøgningen om tilskud skal være kommunen i hænde senest i den måned, hvor pasningen starter.

Tilskuddet udbetales månedsvis, når kommunen har godkendt pasningsstedet og den selvstændige børnepasser samt modtaget dokumentation for betalingen til den selvstændige børnepasser.

Kommunen fører tilsyn med forholdene i pasningsordningen.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,