Tilskud til pasningsordning af institutionslignende karakter der drives uden offentlige midler

Der er tale om en pasningsordning, der er privat og drives uden offentlige tilskud. Institutionen skal ikke leve op til de samme krav, som der stilles til kommunale eller selvejende daginstitutioner, men dens rammer har institutionslignende karakter. Institutionen er ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens afsnit II omhandlende formål for dagtilbud, lærerplaner, forældrebestyrelse, visitation mm.
 
Pasningen er baseret på en aftale mellem barnets forældre og pasningsordningen.
Pasningsordningen skal godkendes af kommunen. Kommunen skal også godkende aftalen mellem forældrene og pasningsordningen. Ekspeditionstiden for godkendelse kan vare op til en måned.

Forældrene har pligt til at underrette kommunen om ændringer i pasningsaftalen, herunder ændring i ugentligt timetal og månedlig betaling i pasningsordningen.

Forældrene kan søge om tilskud til betaling, ansøgningen skal være kommunen i hænde senest i den måned, hvor pasningen starter. Tilskuddet udbetales til forældrene månedsvis forud, når kommunen har modtaget dokumentation for betalingen til institutionen.
 
Kommunen fører tilsyn med forholdene i pasningsordningen.
 
I Gentofte Kommunen findes 3 private pasningsordninger af institutionslignende karakter: Children’s Garden, Copenhagen International School og Rygaards Skole. Disse institutioner er godkendt af Gentofte Kommune. Hvis institutionen ligger i en anden kommune, tager Gentofte Kommune kontakt til denne for at få godkendelsen bekræftet.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,