Ledernetværk - Gentofte Kommune

Ledernetværk – dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune

Ledernetværk skaber gode forudsætninger for kvalitetsudvikling via samarbejde på tværs af institutioner

Organisering af ledernetværk

Børn og Skole har inddelt samtlige daginstitutioner i 9 ledernetværk, der hver består af 7-9 institutioner (både selvejende og kommunale). De er etableret under hensyn til en jævn fordeling af institutionstyper (vuggestuer, børnehaver, kombinerede og integrerede institutioner).

Alle daginstitutionerne er således repræsenteret i et ledernetværk, som mødes 10-12 gange om året. Møderne er forum for refleksion, sparring, udforskning af praksis og videndeling.

Vision

Børn og Skoles vision er, at ledernetværk på dagtilbudsområdet skaber gode forudsætninger for ledelsesmæssig kvalitetsudvikling. Netværket er med til at skabe samarbejde på tværs af institutioner, tænker innovativt i fællesskab, arbejder forebyggende og løse konkrete problemstillinger lokalt. Ledernetværkene er grundlaget for et samarbejde mellem ledere, Børn og Skole og det politiske niveau.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,