Pædagogisk læreplan

BARNET
Klik på det område, du vil vide mere om.
Ledelse og Organisering
Den faglige kvalitet
Forældre- og Familiekompetencer
Sundhed
Personlige Kompetencer
Sociale Kompetencer
Lærings-kompetencer

Visionen for 0 – 6 årsområdet ”Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden” danner grundlaget for den fælles pædagogiske læreplan

Børn og Skole i Gentofte Kommune har – som frikommune – udfordret lovgivningen på området for pædagogiske læreplaner i dagtilbud, så det i højere grad tager udgangspunkt i visionen for 0 – 6 års området.

Det har været et mål at forenkle og reducere kravene til indholdet i læreplanerne, så den enkelte institution kan bruge sin tid mere målrettet i forhold til arbejdet med det enkelte barn samt kvalitetsudviklingen af det enkelte dagtilbud.

Det sker først og fremmest ved, at der nu er udarbejdet én central læreplan. Læreplanen er fælles for alle dagtilbud og har det enkelte barn i centrum. De kompetencespor, som omkranser barnet, er velkendte fælles mål for 0 – 18 års området. Det er de personlige, sociale, lærings- og sundhedsmæssige kompetencer.
Et andet centralt element i den nye pædagogiske læreplan er, at den går fra en beskrivende og indsatsorienteret læreplan til en mere resultatorienteret læreplan med værdibaserede mål. 

Målene med det nye læreplanskoncept er:

  • At skabe en bedre dialog med forældre med fokus på barnets individuelle læringsmål. Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer og for at skabe de bedste betingelser for barnet.
  • At give mere fokuseret tid til arbejdet med børnegruppen og det enkelte barn
  • At bidrage til et øget fokus på mål, resultater og effekt i det pædagogiske arbejde som helhed
  • En øget ressourceeffektivitet i arbejdet med udvikling og sikring af kvalitet både hvad angår det enkelte dagtilbud som forvaltning – mindre administration.
  • En øget sammenhæng i indsatsen 0 – 18 år i Gentofte Kommune

I forhold til børn med særlige behov, så indeholdes de i hele læreplanen, idet der ikke er sat specifikke mål op for alderssvarende udvikling. Et hvert barn skal nå sit fulde og individuelle potentiale.

Det enkelte dagtilbud skal én gang om året evaluere på deres pædagogiske arbejde med de fire kompetencespor i Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan. Det er fortsat lederen af dagtilbuddet, der skal sørge for at inddrage forældrebestyrelsen i evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,