Forældre- og Familiekompetencer

Forældre- og Familiekompetencer

Fra visionen Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden


Vi styrker forældre- og familiekompetencer gennem:
  • krav til forældrerollen og tydeliggørelse af forældre-ansvaret
  • bedre sammenhæng for børnene gennem brobygning og øget  samarbejde mellem forældre og professionelle
  • involvering af forældre i nye netværk med andre forældre