Udvikler sin evne til at fordybe sig

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • øver sig i at lære
 • er motiveret ift. egen læring
 • udvikler sin evne til at bevare koncentration og  opmærksomhed
 • øver sig i at fuldføre aktiviteter

Er kommunikerende

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udviser nysgerrighed over-for sprog eller kommunikation
 • udvikler sit ordforråd og  sine begreber
 • afprøver, udfordrer eller eksperimenterer med det verbale og nonverbale sprog, bogstaver, tegn og symboler
 • er fortællende – eller øver sig i det

Er kreativ, eksperimenterende og reflekterende

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • tilegner sig nyt gennem nysgerrighed
 • udvikler sin evne til at kombinere nye og tidligere erfaringer
 • udvikler sin evne til at ændre og udvikle lege og idéer i samspil med andre
 • prøver sig frem – søger nye løsninger