Ledelse og Organisering

Fra visionen Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden


Vi styrker ledelse og organisering gennem:
  • kompetenceløft for alle ledere med henblik på tværfagligt samarbejde og netværksledelse
  • tværprofessionelle miljøer, der sikrer ny viden og nytænkning på området
  • udvikling af fysiske rammer for lærings- og bevægelsesmiljøer