Personlige kompetencer

Personlige kompetencer: ”At være nogen - At blive nogen”

Udvikler og udfordrer sin vilje til at handle

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udvikler sin selvstændighed
 • øver sig i at træffe egne valg
 • tager egne initiativer – eller øver sig i det
  udvikler sin evne til selv at bede om hjælp

Udfordrer  og udvikler egne personlige udtryk

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • står ved egne følelser og meninger – eller øver sig i det
 • udvikler sin tiltro til egne evner
 • udvikler sin evne til at sige til og fra
 • udvikler sin bevidsthed om egne ressourcer

Udfordrer og udvikler emotionelle kompetencer

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udvikler sit kendskab til egne følelser og giver udtryk for dem
 • udvikler sin forståelse for andres adfærd og meninger
 • udvikler sin evne til at aflæse andres følelser og handle ift. dem