Har mod på og lyst til at danne relationer og venskaber 

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udvikler sin evne til aktivt, at tage kontakt til andre børn
 • udvikler sin evne til  relationsdannelse
 • knytter venskaber – eller øver sig i det
 • inviterer andre ind i fællesskabet

Udvikler fællesskabets aktiviteter og værdier i samspil med andre

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udvikler sin evne til at dele med andre og vente på tur
 • øver sig i at søge fælles løsninger og indgå kompromiser
 • er aktivt deltagende – øver sig i at lytte, fortælle, svare og spørge
 • er nysgerrig og lydhør overfor andres initiativer

Har mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

 • udvikler sin evne til at indgå i skiftende fællesskaber
 • udvikler sit kendskab til forskellighed
 • udvikler sin evne til at håndtere mangfoldighed