Udvikler sit kendskab til og passer på sin krop

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

  • udvikler sit kendskab til egne fysiske behov, eksempelvis sult, tørst, varme, kulde, træthed og energi
  • udvikler sin opmærksomhed på egen personlig hygiejne
  • udvikler sit kendskab til sunde vaner, eksempelvis i forbindelse med kost, søvn og bevægelse

Udfordrer sin krops formåen

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

  • mærker glæden ved at bruge sin krop
  • udfolder sig i fysiske bevægelseslege
  • udvikler sin kropsbevidsthed

Befinde sig godt i verden

Kan komme til udtryk ved, at barnet:

  • er i positiv udvikling
  • er i trivsel
  • føler velvære
  • føler tryghed