Børn med særlige behov - Gentofte Kommune

Børn med særlige behov

Gentofte Kommune arbejder med inklusion. Det betyder, at tidlig indsats og pædagogiske indsatser for alle børn i kommunen er i højsædet.

Vores tilbud til børn med særlige behov og deres familier er mangeartet og karakteriseret af en af en helhedsorienteret, tværfaglig indsats der altid ske i samarbejde med barnet og dets familie.

Børn med særlige behov kan være: 

  • børn, der har forskellige udfordringer i livet både kortvarigt samt langvarigt.
  • børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Vi har etableret forskellige tilbud, som skal imødekomme barnets behov med øje for de udfordringer, der er.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan området for børn og unge med særlige behov er organiseret. Længere nede på siden, kan du bl.a. finde information om rådgivning, institutioner og andre tilbud til børn og unge med særlige behov

Længere nede her på siden finder du relevante links, herunder henvisningsskemaer og procedurer for sagsgangene og visitation på området børn og unge med særlige behov.