Frit valg - tilskud til privat pasning

Gennem frit valg ordningen kan du som forældre få økonomisk tilskud til privat børnepasning som et alternativ til de kommunale pasningstilbud.

Du kan få økonomisk tilskud til privat børnepasning som for eksempel en privat børnepasser, en privat pasningsordning af dagplejelignende karakter (selvstændig børnepasser) eller en privat pasningsordning af institutionslignende karakter, der drives uden offentlige midler.

Vores dagplejekonsulent skal godkende hjemmet/pasningsordningen, barnet skal passes i, og ansættelsesforholdene for den private børnepasser. 

Der ydes ikke tilskud til selv at passe egne børn eller til au-pair.

Læs mere om Frit Valg ordningen

Frit valg over kommunegrænser

Du kan søge at få dit barn optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Kommuner, der udnytter pasningskapaciteten fuldt ud til kommunens egne børn, kan dog sige nej til at optage børn fra andre kommuner. Vi udnytter pasningskapaciteten fuldt ud til børn, der bor i Gentofte Kommune. Du kan følge status på www.ventelistelukning.dk