Camp True North

Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvad er jeg bedst til? Hvad skal mine venner? Ungelivet er fyldt med store spørgsmål og beslutninger, og for nogle kan det være en stor hjælp, at prøve sig selv af og lære sig selv bedre at kende.

Camp True North kan netop det. Campen henvender sig til unge ml. 14-19 år som trænger til at blive mere klare omkring, hvad de kan, hvad de vil og hvordan de skal komme derhen.

Alle børn og unge i Gentofte Kommune skal have mulighed for at nå toppen af deres potentiale. Og det understøttes hver dag i det daglige pædagogiske arbejde på skoler, i institutioner og foreninger.

Målet er, at du tager fra Camp True North med et personligt kompas, som kan hjælpe dig med at navigere i livet. Kompassets fire kompaspunkter er de karaktertræk, som forskning viser - og vores erfaring bekræfter, er at finde hos mennesker, der oplever en høj grad af livskvalitet og personlig succes.

Se hvad tidligere campere melder tilbage

99% er blevet bedre til at løse personlige problemer

99% ser mere positivt på fremtiden efter camp True North

96% er blevet bedre til at udtrykke sig

93% er blevet bedre til at skabe kontakt til andre mennesker

92% har lært at udnytte sine styrker bedre

90% har lært sine sociale styrker bedre at kende

100% er blevet bedre til at sætte sig mål i livet

Forskning

Forskning har konsekvent vist, at unge mennesker der besidder stærke personlige og sociale kompetencer, udmærker sig såvel fagligt som på områder uden for klasselokalet. Det er ikke færdigheder, alle mennesker besidder naturligt. Men de kan udvikles. True North er førende i Danmark på feltet for udvikling af sociale og følelsesmæssige kompetencer hos teenagere.

Teamet

Vores designteam har brugt årtier på at studere behov og mønstre hos mennesker rundt omkring i verden. Ved at benytte forskning fra områder inden for bl.a. accelereret læring, psykologi, neurovidenskab, NLP, børns udvikling og positiv psykologi har vi skabt Camp True North, en stærk 5-dages oplevelse, der er med til at øge teenageres succes på alle områder i livet.

Undervisningen

True North bruger de nyeste og mest inspirerende metoder inden for accelereret læring. Programmet er oplevelsesorienteret. Det handler om at øge kendskabet til sine kompetencer på en sjov og vedkommende måde. Dagene byder på faglige input, historier, øvelser, spil, sport, refleksion og diskussion alt sammen blandet med fed musik og maser af grin.

Praktisk information

Campen koster 4.995 kr. Kommunen betaler 50% af beløbet og råder over 10 pladser.

For yderligere information om camp, besøg Camp True Norths hjemmeside.  Du er også velkommen til at ringe til True North på 60 216 206 og få konkret rådgivning og vejledning.

Info om dato for næste camp og tilmelding: Kontakt Leder af Ung Fritid Jens Lauridsen på 3070 9220 eller jenl@gentofte.dk eller følg facebooksiden ”Ung Fritid Gentofte”, hvor tilbuddet lægges ud. Her findes også tilmeldingsmodul.

Tilmelding kan derudover ske gennem gentofteungdomsskole.dk

 

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,