Prisaftale for danskundervisning

Gentofte Kommune har indgået en prisaftale med Sprogcenter Hellerup vedrørende danskundervisning til voksne udlændinge.

Information til andre kommuner vedr. danskundervisning til voksne udlændinge

Gentofte Kommune har indgået prisaftale med Sprogcenter Hellerup. 
 
Herunder fremgår prisen for de enkelte moduler.

2018-priser:

Modultakster

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

DU 1

Start

13.451

13.451

13.451

13.451

13.451

13.982

 

Slut

13.451

13.451

13.451

13.451

13.451

13.982

DU 2

Start

8.129

8.129

8.129

8.129

8.129

8.660

 

Slut

8.129

8.129

8.129

8.129

8.129

8.660

DU 3

Start

6.038

6.038

6.038

6.038

6.567

6.567

 

Slut

6.038

6.038

6.038

6.038

6.567

6.567

Ud over modultaksterne opkræver Gentofte Kommune et administrationsgebyr på 500 kr. pr. modul. Gebyret betales af bopælskommunen.

Der er indgået aftale med Sprogcenter Hellerup om overskudsdeling således, at de henvisende kommuner får andel i et eventuelt overskud, jf. driftsaftalen med Sprogcenter Hellerup. Gentofte Kommune sørger for overskudsdeling efter regnskabsårets afslutning.

Spørgsmål vedrørende betaling af modultakst rettes til Gentofte Kommune. Øvrige spørgsmål rettes til Sprogcenter Hellerup. Henvisningsblanketter sendes ligeledes til Sprogcenter Hellerup.