Gå efter Bolden!

Skoletilbud til drenge i 7. til 9. klasse bygger bro mellem fodbold og læring.

Dreng spiller fodbold

Ikke alle trives lige godt i et klasseværelse, hvor man skal sidde stille i mange timer hver dag.
Nogle har brug for at bevæge sig i løbet af dagen for at få det størst mulige udbytte af undervisningen.

Det er de elever, Akademiet Fodbold Fulton er indrettet til. Her udfolder eleverne deres faglige, sociale og personlige potentiale i en skoledag, hvor fodbold er en væsentlig fælles ramme. Det kan for eksempel handle om, at man inddrager fodbold, når man skal lære procentregning ved at tage udgangspunkt i Premier League-tabellen - eller at man lærer geometri på fodboldbanen ved at måle skudvinkler med en vinkelmåler i kæmpestørrelse. På den måde bliver skoledagen motiverende og relevant.

Udover at være en skoleklasse, er klassen også et fodboldhold, der spiller kampe i DBU’s turnering. Der trænes fodbold to gange om ugen i skoletiden, og i sæsonen spilles der en kamp om ugen. Fulton spiller naturligvis altid for at vinde, men projektet handler ikke om elitefodbold, men om at bruge fodbold som værktøj til at skabe glæde og motivation, øge evnen til samarbejde og forståelsen af hinandens kompetencer til gavn for fællesskabet - både på fodboldbanen og i klasseværelset.

Det treårige forløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve på lige fod med elever i alle andre 9. klasser og med samme pensum. Forløbet er fuldt ud kvalificerende til videre ungdomsuddannelse.

Der er altid to lærere i klassen, for det giver mulighed for at undervise på forskellige måder i samme time, og klassen har de samme tre lærere i næsten alle fag; Jesper Walbum, Peter Rømer og Nick Christensen, som udover at være dygtige lærere også er kvalificerede fodboldtrænere. Det betyder, at der er en meget tæt kontakt mellem lærere og elever og mellem skole og hjem. På den måde bliver hver elev set i en helhed, der gør det muligt at rykke den enkelte optimalt på både faglige, sociale og personlige parametre.

Projektet kørte som et forsøg fra 2013 til 2016, og et nyt blev indledt i 2016 med afslutning i 2019. Der starter nyt hold op i 2019.

VIL DU VÆRE MED? 

I august 2019 starter Akademiet Fodbold Fulton og Gentofte Kommune et nyt forløb. 
Der er informationsaften på Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte

Mandag den 4. februar kl. 17-18 på lærerværelset.


Her kan du høre meget mere. 

Herefter inviteres alle interesserede elever til en prøvedag i GVI mandag den 11. marts 2019 kl. 9-14, hvor du skal spille fodbold med lærerne og Brian Laudrup. 

Tilmelding til Rikke Michan på mail: rmm@gentofte.dk

Akademiet Fodbold Fulton er et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Fonden Akademiet Fodbold Fulton, som er grundlagt af Brian Laudrup, Lars Høgh og Christina Wex.

For yderligere oplysninger:
Kontakt skoleleder Rikke Michan på telefon 39 98 51 00


 

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,