Hjemmeundervisning

Folkeskoleloven giver mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis særlige omstændigheder taler for, at hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud.

I Danmark er der pligt til, at alle børn modtager undervisning.
Undervisningen skal ske iflg. bestemmelserne i Folkeskoleloven eller Lov om Frie Grundskoler. Langt den overvejende del af børnene i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gå i enten den lokale folkeskole eller en anerkendt friskole eller privatskole.

Imidlertid kan særlige omstændigheder tale for, at det enkelte hjem ønsker selv at stå for undervisningen af deres barn/børn. Det giver loven mulighed for. Det er nærmere beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler kapitel 8

Disse omstændigheder kan fx være:

  • Længerevarende sygdom
  • Særlige religiøse eller kulturelle omstændigheder
  • Familiens ophold i udlandet eller anden rejseaktivitet

Hvordan forholder man sig

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.
Undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

Henvendelse kan ske til Kenneth Knigge, kekn@gentofte.dk, 39 98 50 17.