Efter skoletid

Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år.

Der er i alt 9 fritidscentre i Gentofte Kommune. Fritidscentrene tilbyder:

  • Fritidsklub for børn i 4., 5. og 6. klasse.

Ordrup -, Gentofte -, Vangede -, og Vognfjederens fritidscenter tilbyder endvidere:

  • Ungdomsklub for unge i 7. klasse og op til 18 år.  

En sjov og aktiv fritid
Fritidscentrene tilbyder børn og unge en sjov og aktiv fritid i en tryg ramme omkring samværet med deres kammerater. Du kan læse mere om kommunens fritidscentre i pjecen "Fritidscentre for børn og unge" nederst på siden, under dokumenter.   

Fritidscentrene er fritidstilbud, hvor der ikke er kontrol med børnenes fremmøde, børn og forældre aftaler således selv børnenes "komme-og-gå-tider".


Åbningstider
Fritidsklubbernes normale åbningstid er alle ugens hverdage fra klokken 14.00 til klokken 17.00.  Der er for 6.klasserne endvidere åbent enkelte aftener om ugen i tidsrummet 17-21.   De enkelte fritidscentres åbningstider for fritids og ungdomsklub kan ses på deres respektive hjemmesider.

Vangede -, Hellerup-,  og Ordrup Fritidscenter har tilrettede åbningstider for børn fra privatskoler.   

Fritidscentrene har lukket i juli måned og mellem jul og nytår.