Fritidscenteret Vognfjederen - Gentofte Kommune

Fritidscenteret Vognfjederen

Adresse

Bækkebo 4 B 2870 Dyssegård Hovedstaden Danmark Tlf. 39562655

Fritidscenteret Vognfjederen er beliggende i Dyssegård og Munkegård skoledistrikt.

I dag har vi en fritidsklub med plads til 155 unge fra 4. til 6. klasse. Derudover har vi en juniorklub for 6. og 7. klasse med plads til 75 unge, samt en ungdomsklub for 8. klasse til 18 år med plads til 75 unge.

Fritidscenteret benytter både adressen Bækkebo 4 B samt Lyngbyvej 270 (tidligere FC Olympia)

Åbningstider

 

Fritidsklubben (4. - 6. klasse)

Mandag-torsdag: kl. 11.45 - 17.00
Fredag: kl. 11.45 - 16.00

Juniorklubben (6. - 7. klasse)

Mandag-torsdag: kl. 18.00-21.00 

Ungdomsklubben (8. klasse - 18 år)

Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 18.00 - 22.00

 

Lukkedage og åbningstider i ferieperioderne kan ses på Fritidscenterets hjemmeside.

Leder:
Nicolai Christian Sørensen
Særlige bemærkninger:
-

Vi lægger stor vægt på musik, kreativitet, sund kost, sport, ture, kolonier, rejser og oplevelser samt et bredt samarbejde med de andre fritidscentre i kommunen.

Fritidsklubben:

Rummer ca. 175 medlemmer fra 4. og 5. klasse. I FK tilbydes der mange forskellige aktiviteter, så som kreativt værksted, musik, radio optagelser, video optagelser, sy og hobbyværksted samt sport.
Ture og aktiviteter bliver vægtet højt i FK; Der er weekendture, overnatninger & kolonier i både sommerferien og efterårsferien.

Juniorklubben:

Har ca. 75 medlemmer, som går i 6. og 7. klasse. I 6. klasse er der mulighed for at benytte klubben om dagen i det omfang man har brug for.
Mandag aften fra kl. 18-21 er målrettet JK og denne aften er der kun JK’ere i klubben. Disse aftener vil der være specielle aktiviteter, bl.a. kan nævnes; Ture, madaftener, kreative aftener, sportsaktiviteter mv. Der er i JK også tilbud om ture og kolonier både indlands og ud-lands.

Ungdomsklubben:

Er et tilbud til 8. klasse og opefter. Der er pt. ca. 75 medlem-mer. UK har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18-22.
Ungdomsklubben tilbyder faste sportsaktiviteter, madaftener, bioture og her kan man få hjælp til de store udfordringer der ligger forude. UK har min. 2 store kolonier om året; 1 skitur og en sommertur til udlandet.

 

Gældende for alle 3 afdelinger er, at de uddannede pædagoger er engagerede og vægter et rart, socialt og omsorgsfuldt klubmiljø højt. Der bliver lagt vægt på at det enkelte medlem bliver, set hørt og respekteret, ligeledes vægtes samarbejde med forældre og skole.
Der bliver løbende afholdt forældresamtaler og forældremøder.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,