Gentofte Fritidscenter - Gentofte Kommune

Gentofte Fritidscenter

Adresse

Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39460530

Gentofte fritidscenter er beliggende i skoledistrikt vest med plads til X børn.

Vore lokaler befinder sig på skolen og vi mener GFC skal være et sted for børn og unge, hvor humor og glæde præger samværet. Vi tilstræber at børnene udvikler en høj grad af selvstændighed, baseret på selvværd.

Åbningstider:

Fritidsklub (4. - 6. klasse)

Mandag-fredag: 12.00 - 17.00

Juniorklub (6. - 7. klasse)

Mandag, tirsdag, torsdag: 18.00 - 22.00

Ungdomsklub (8. klasse -18 år)

Mandag, tirsdag, torsdag: 18.00 - 22.00

 

Lukkedage og åbningstider i ferieperioderne kan ses på Fritidscenterets hjemmeside.

Leder:
Mogens Bjerregaard Andersen
Særlige bemærkninger:
-

Vi har som en rød tråd i arbejdet, at børnene og de unge skal lære at tage ansvar for sine egne handlinger.

Vi ønsker at vække børnene og de unges nysgerrighed set i forhold til deres egne kompetencer, styrke, selvværd, selvtillid og selvrespekt.
 
Vi ønsker også at børnene udvikler evnen til at kunne indgå i sociale sammenhænge.
 
Det enkelte barn skal gennem samværet, udvikle tillid til sig selv, sine evner og handlinger, for herigennem at kunne fremstå som et selvstændigt individ, med evnen til at kunne indgå i forskellige relationer med andre mennesker.
 
Som voksne ønsker vi at arbejde professionelt - hvor humoren og glæden igen ligger centralt i det daglige arbejde. Vi skal drage omsorg for hinanden, såvel børn som voksne, og tage hensyn til hinandens forskelligheder.
 
Vi mener også det er vigtigt, at børnene selv er med til at skabe en positiv fritid for dem selv i trygge rammer.
   
Derfor skal vi fremgå med det gode eksempel og være rollemodel for børnene og de unge.
Dette gør vi ved at udbyde flere forskellige aktiviteter, af fysisk, musisk eller kreativ karakter, ved at arrangere ture, spil og lege, samt ved at opbygge en genkendelig hverdag, hvor der også er rum for de impulsive handlinger.
 
Vi arbejder kontinuerligt med vores struktur og pædagogiske linje og er altid åben for en dialog.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,