Fritidsklub

Fritidscentrenes tilbud til børn i 4., 5. og 6. klasse hedder fritidsklub. 

Fritidsklubben er et sted, hvor børnenes behov for tryghed, udfordringer, leg, samvær, skæg og ballade og nyopdagelser tilgodeses.

Indmeldelse i fritidsklub

Omkring februar måned modtager alle forældre, med børn i 3. klasse informationsmateriale om fritidsklub og tilmelding. Derudover afholder alle klubber en dag med åbent hus.Tilmelding skal ske i den ønskede fritidsklub.

Pladserne i de enkelte fritidsklubber tilbydes, som treårigt forløb med henblik på at sikre

et sammenhængende forløb for børnene i fritidsklub. Børn, der tilbydes plads i 4. klasse, er garanteret fortsættelse i samme fritidsklub i 5. og 6. klasse. 

Der er ikke pladsgaranti i fritidsklubberne. Pladserne i de enkelte fritidsklubber fordeles efter princippet yngste barn først. Tilbuddet er omfattet af reglerne om søskenderabat.  

Nuværende 4., 5. og 6. klasser optages løbende.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,