Fritidsklub

Fritidscentrenes tilbud til børn i 4., 5. og 6. klasse hedder fritidsklub.
Fritidsklubben er et sted, hvor børnenes behov for tryghed, udfordringer, leg, samvær, skæg og ballade og nyopdagelser tilgodeses.

Indmeldelse

Tilmelding sker i den ønskede fritidsklub og kan ske løbende.
Pladserne i de enkelte fritidsklubber tilbydes, som treårigt forløb med henblik på at sikre et sammenhængende forløb for børnene i fritidsklub. Børn, der tilbydes plads i 4. klasse, er garanteret fortsættelse i samme fritidsklub i 5. og 6. klasse.

Der er ikke pladsgaranti i fritidsklubberne. Pladserne i de enkelte fritidsklubber fordeles efter princippet yngste barn først. Tilbuddet er omfattet af reglerne om søskenderabat.

 

Takster

Aktuelle takster for Gentofte Kommunes fritidsklubber for 2019 kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud dvs. enten økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Bemærk, at såfremt dit barn går i fritidsklub i en anden kommune, kan egenbetalingen for fritidsklubben være enten dyrere eller billigere end et tilsvarende klubtilbud i Gentofte Kommune.
For mere information om dette, kontakt venligst Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i fritidsklub

.

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,