Fritidsordninger efter skoletid

Efter skoletid kan børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin gå i fritidsordning (GFO). Efter 3. klasse har kommunen tilbud om fritids- og ungdomsklubber.

Vi garanterer en plads i en GFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin. GFO'en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, den er en del af indskolingen og er med til at sikre helhed i barnets dag.

GFO'ernes formål er, i samarbejde med skolen at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling og tilbyde pædagogiske aktiviteter til børnene. GFO’erne er placeret på skolerne eller i nærheden af skolerne. Under dokumenter kan du læse pjecen "Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger".  

Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.   

GFO’erne har desuden en del aktiviteter ud af huset og feriekoloni om sommeren. 

Du kan få flere informationer hos den enkelte GFO eller hos Børn og Skole.

Indmeldelse

Indmeldelse i GFO finder sted i forbindelse med indskrivningen til skolen. Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Udmeldelse

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. eller den 30. i hver måned. Udmeldelse sker ved henvendelse til den pågældende fritidsordning.

Åbningstider

På skoledage er den normale åbningstid for GFO’erne fra klokken 7.00 til 8.00 og mellem klokken 11.30 til 17.00 (fredag kun til klokken 16.00).
 
I formiddagstimerne når børnene er i skole, har GFO’erne lukket.
 
I skoleferierne har GFO’erne åbent hele dagen.

Lukkedage

GFO'ens lukkedage oplyses i den pågældende GFO.

Takster

Aktuelle takster for 2018 kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud.