Femårigt udskolings- og gymnasieforløb

I skoleåret 2019 - 2020 er det muligt fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb.

Gentofte Kommune har tilbud om sammenhængende forløb fra 8. klasse til 3. g. Der findes tre forløb: Biotek, i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, Matematik og Fysik/Kemi, i et samarbejde mellem Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium, og Samfund og Innovation, i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium.

Optagelsesproces

Ansøgningsfristen for optagelse på et af de femårige udskolings- og gymnasieforløb til 2019 - 2020 er fra onsdag den 12. december til og med mandag den 21. januar 2019.

 Du og dine forældre får besked på, om du er optaget på de femårige forløb onsdag den 6. februar 2019 efter kl. 15.

Hvis der er flere ansøgere end pladser, fordeler vi pladserne ved lodtrækning. Dette gælder også pladser til ventelisterne.