Femårigt gymnasie-/udskolingsforløb - Gentofte Kommune

Femårigt udskolings- og gymnasieforløb

I skoleåret 2018 - 2019 er det muligt fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb.

Gentofte Kommune har tilbud om sammenhængende forløb fra 8. klasse til 3. g. Der findes tre forløb: Biotek, i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, Matematik og Fysik/Kemi, i et samarbejde mellem Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium, og Samfund og Innovation, i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium.

Optagelsesproces

Ansøgningsfristen for optagelse på et af de femårige udskolings- og gymnasieforløb til 2018 - 2019 var fra tirsdag den 12. december til og med mandag den 22. januar 2018.

 

Vedrørende optag på Hellerup Skoles 5-årige forløb med start i august 2018, er der pr. 23. januar 2018, 12 pladser til elever fra andre skoler.

Du og dine forældre får besked på, om du er optaget på de femårige forløb onsdag den 7. februar 2018 efter kl. 15.

Hvis der er flere ansøgere end pladser, fordeler vi pladserne ved lodtrækning. Dette gælder også pladser til ventelisterne.