Gå efter Bolden!

Skoletilbud til drenge i 7. klasse bygger bro mellem fodbold og læring.

Dreng spiller fodbold

Ikke alle trives lige godt i et klasseværelse, hvor man skal sidde stille i mange timer hver dag.
Nogle har brug for at bevæge sig i løbet af dagen for at få det størst mulige udbytte af undervisningen.

Det er de elever, Akademiet Fodbold Fulton er indrettet til. Her udfolder eleverne deres faglige, sociale og personlige potentiale i en skoledag, hvor fodbold er en væsentlig fælles ramme.

Udover at være en skoleklasse, er klassen også et fodboldhold, der spiller kampe i DBU’s turnering.

Det treårige forløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve på lige fod med elever i alle andre 9. klasser og med samme pensum. Forløbet er fuldt ud kvalificerende til videre ungdomsuddannelse.

Der er altid to lærere i klassen, for det giver mulighed for at undervise på forskellige måder i samme time, og klassen har de samme tre lærere i næsten alle fag; Jesper Walbum, Peter Rømer og Nick Christensen, som udover at være dygtige lærere også er kvalificerede fodboldtrænere.

Interesseret? Kom til informationsmøde!
Tirsdag den 1. marts kl. 19-20 på Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte.

Hvordan søger jeg om optagelse?
Du tilmelder dig prøvedagen ved at kontakte skoleleder Rikke Michan på telefon 39 98 51 00. Prøvedagen finder sted torsdag den 10. marts kl. 9-14 i Hellerup Idræts Klub på banerne ved Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup.

Skal jeg være elitespiller?
Nej! Det handler ikke om elitefodbold. Fodbold er et værktøj, der skal skabe glæde og motivation hos elever, der af forskellige årsager har behov for en alternativ skoledag med mere bevægelse, og som godt kan lide at spille fodbold.

Hvem kan optages?
Eleverne optages efter en samlet vurdering af, hvem der vil få størst udbytte af dette alternative undervisningstilbud.

Akademiet Fodbold Fulton er et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Fonden Akademiet Fodbold Fulton og HIK.
Fonden Akademiet Fodbold Fulton er grundlagt af Brian Laudrup, Lars Høgh og Christina Wex.

For yderligere oplysninger:
Kontakt skoleleder Rikke Michan på telefon 39 98 51 00