Skolebestyrelsesvalg 2016

På ni af kommunes tolv skoler er valget blevet afgjort ved fredsvalg. De sidste tre skoler skal ud i kampvalg.

Foreløbig valgresultat
Fristen for at opstille som kandidat til skolebestyrelserne 2016 er netop overstået. På 10 skoler er kandidaterne sammen med valgbestyrelserne nået til enighed om en opstillingsrækkefølge for, hvem der indgår i bestyrelsen og hvem der indgår som suppleanter. På de øvrige to skoler skal valget afgøres ved kampvalg. Det er henholdsvis Bakkegårdsskolen og Skovshoved Skole der i perioden fra den 26. maj og frem til den 9. juni kl. 14 skal stemme om, hvilke kandidater der skal danne ramme om den nye skolebestyrelse.

De nye bestyrelser tiltræder til august 2016, hvor bestyrelserne vælger formand og konstituerer sig på deres første møde.

Om valget
Ved afstemningsvalg kan du afgive din stemme elektronisk eller brevstemme.

Elektronisk stemmeafgivelse
- Afgiv din stemme i Nemvalg. Log på Genvej via www.gentofte.dk
- Afgiv din stemme via din smartphone eller tablet. Download app’en ’mobilgenvej’.

Brevstemme
- Du kan brevstemme ved at henvende dig personligt på skolens kontor.

Ordinære og forskudte valg
Valget 2016 er et forskudt valg. I Gentofte Kommune afvikles der forskudte valg hvert andet år. Forskudte valg skaber overlap og større kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet. Ved forskudte valg er tre ud af de syv bestyrelsesmedlemmer på valg. De øvrige fire er på valg ved det ordinære valg i 2018. Forældrerepræsentanter vælges for fire år ad gangen.

Frist for afgive stemme
Fristen for at afgive sin stemme er i år fastsat til den 9. juni kl. 14.00.

Valget er digitalt
Alle valghandlinger kan udføres digitalt i Genvej. Fra den 13. maj kan alle kandidater på de skoler med afstemningsvalg oprette en præsentation i Genvej. Fra den 26. maj kommer der en ’valgfane’ på alle stemmeberettigedes Genvej. Her kan man afgive sin stemme og læse kandidaternes præsentationer.

Alle valghandlinger kan hidtil også udføres ved henvendelse til skolen. Det er valgbestyrelsen på den enkelte skoler der er ansvarlig for at gennemføre valget. Valgbestyrelsen består som udgangspunkt af skolen leder, som er formand for valgbestyrelsen, den afgående formand og et forældrevalgt medlem af den afgående bestyrelse. Forvaltningen har det overordnede ansvar.

Mere information om valget
- Du kan søge svar på dine spørgsmål i vores FAQ (se linket nederst på siden)
- Du kan læse mere om ændringer i styrelsesvedtægten vedrørende valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune. (Se link nederst på siden)

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,