Trainee-ordning - Gentofte Kommune

Trainee-ordningen

Gentofte Kommune og Professionshøjskolen UCC samarbejder om at udvikle og gennemføre et ”traineeprojekt", hvor lærerstuderende ansættes i traineestillinger på folkeskoler i Gentofte Kommune på deres 4. og sidste studieår.

I skoleåret 2009-2010 blev der gennemført pilotprojekt på 3 skoler i Gentofte med i alt 9 trainees.

Siden skoleåret 2010-2011 er dette udvidet, så der årligt er ansat trainees på alle folkeskoler og Gentofte Kommunes specialskole. Der er i alt tale om 33 trainees.

Sådan er trainee-ordningen sammensat

De studerende søger traineestillinger på den enkelte skole og bliver ansat på særligt forhandlede vilkår i en tidsmæssig ramme på 13 timer pr uge i 32 skoleuger.

Trainees aflønnes sådan, at der er tale om et kvalificerende studiejob. Som udgangspunkt arbejder en trainee på skolen i 2 dage pr uge, men der kan fint være tale om fleksibilitet, så der tages hensyn til både trainee’ens og skolens aktuelle planer og projekter.

Traineejobbet må ikke give anledning til en forlængelse af den studerendes studietid.

Trainee udfører alm. læreropgaver på skolen som ligeværdig del af et lærerteam, og hele tiden under ansvar over for de faste lærere. Team og trainee aftaler de relevante opgaver, sådan at der tages hensyn til både elevernes læring og trivsel, såvel som til trainees’ studieaktiviteter på læreruddannelsen.

Samarbejdet om trainee-ordningen fortsættes i skoleåret 2016-2017.

I starten af april 2017 vil der blive afholdt informationsmøder på læreruddannelserne. Derefter vil stillingsopslagene være tilgængelige på såvel læreuddannelsernes som Gentofte Kommunes hjemmeside. På Gentofte Kommunes folkeskolers hjemmesider vil der således også være beskrivelser af de enkelte skolers trainee-behov.

Ønsker du flere informationer kan du kontakte Jan Jonasson på tlf. 39 98 50 44 mail: jajo@gentofte.dk