SSP - rådgivning og kontakt - Gentofte Kommune

SSP - rådgivning og kontakt

SSP samarbejdet forebygger ungdomskriminalitet gennem en lang række indsatser og tilbud.

SSP samarbejdet består af en lang række samarbejdspartnere i skoler, institutioner, ungdomsuddannelser, idrætsforeninger m.fl. 

Kontakt vedr. generelle spørgsmål, råd og vejledning:

Leder SSP Pernille Ødegaard Skovsted: 4053 3006
Mail: pede@gentofte.dk

Gadeteam – tryghedsskabende indsats på gadeplan: 

Vagttelefon: 4013 5650 eller 4053 3006 

Forebygger i Nordsjællands Politi/Gentofte: 

Martin Justesen: 72 58 66 17
Mail: mju002@politi.dk