Skolestart - Gentofte Kommune

Skolestart i 0. klasse august 2018

Gentofte Kommune oplever, at der er stor interesse for kommunens folkeskoler. Antallet af børn, der søger folkeskolerne stiger. Derfor er politikerne optaget af at sørge for, at de mange børn får plads på netop den skole, de og deres forældre ønsker.

At starte i skole er en vigtig milepæl i et barns liv. Vi glæder os til, at byde alle velkommen til et moderne skolevæsen og ser frem til et konstruktivt samarbejde med alle forældre for give børnene den bedste start.

Det er vigtigt, at skolestarten bliver en god og tryg oplevelse. Skoledagen tilrettelægges, så børnene udvikler både deres faglige, kreative og sociale færdigheder. Ud fra den målsætning danner skolestarten grundlag for børnenes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

På disse sider kan du læse om:

Skoleindskrivning

 Ansøgningsblanket om udsat skolestart 2018 

Forsøg med sammenlægning af distrikter 

Se hvilke skoler, der ligger inden for 2,5 km fra jeres bopæl