Skoleindskrivning til skolestart 2017

Fritsen for at indskrive børn i skole med start i 0. klasse i august 2017 er udløbet.

Alle børn, der fylder 6 år i 2018, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august 2018.

Her kan du læse information om regler og praktiske oplysninger om skoleindskrivning til skolestart i 2017. NB! Siden opdateres

Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2017, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse, skal der søges om udsættelse af skolestart. NB! Siden opdateres

Gentofte Kommune gennemfører et frikommuneforsøg med sammenlægning af skoledistrikter. Læs mere om forsøget med skoledistrikter og principperne for fordeling her.

Tjek din digitale post 

I starten af december bliver der udsendt brev om skoleindskrivning til alle forældre i Gentofte Kommune med børn, der fylder 6 år i 2018. Brevet bliver sendt til forældremyndighedsindehaveren via digital post. Hvis du ikke modtager digital post om skoleindskrivning, bedes du kontakte Børn og Skole. NB! siden opdateres.

Indskrivningen vil foregå fra: NB! Siden opdateres

Se skolernes hjemmesider for information om den enkelte skole.

Hvis du flytter til Gentofte Kommune og har et barn, der skal starte i 0. klasse i 2018 skal du kontakte Børn og Skole for indskrivning. Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller 39 98 50 00.

For indskrivning til andre klassetrin kan du kontakte enten Børn og Skole eller den ønskede skole.