Skoleindskrivning til skolestart

Alle børn, der fylder 6 år i indeværende år, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august.

Et barn, der fylder 5 år inden den 1. oktober indeværende år, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse, skal der søges om udsættelse af skolestart.

Tjek din digitale post 

Ultimo november bliver der udsendt brev om skoleindskrivning til alle forældre i Gentofte Kommune med børn, der fylder 6 år i indeværende år. Brevet bliver sendt til forældremyndighedsindehaverens e-boks. Hvis du ikke modtager digital post om skoleindskrivning, bedes du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Digital skoleindskrivning til 0. klasse august 2019

Vigtige datoer

13. november 2018 indskrivningen åbner

11. januar 2019 sidste frist for anmodning om udsat skolestart

14. januar 2019 indskrivningen lukkes kl. 23.59

1. marts 2019 alle forældre har modtaget brev om, hvor deres barn er optaget

Indskrivningen foregår i perioden 13. november 2018 til 14. januar 2019

Alle indskrivninger behandles efter den 14. januar 2019. Det gør derfor ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til der lukkes for skoleindskrivningen. Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I indskrive jeres barn ved henvendelse til en af skolerne.

Mere om skoleindskrivning

Se skolernes hjemmesider for information om den enkelte skole.

Hvis du flytter til Gentofte Kommune og har et barn, der skal starte i 0. klasse i indeværende år skal du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid for indskrivning. Kontaktoplysninger finder du her på siden. 

For indskrivning til andre klassetrin kan du kontakte enten Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid eller den ønskede skole.

Kontakt om skoleindskrivning

Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 00.