Skoleindskrivning til skolestart 2018

Alle børn, der fylder 6 år i 2018, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august 2018.

Her kan du læse information om regler og praktiske oplysninger om skoleindskrivning til skolestart i 2018. 

Et barn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2018, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse, skal der søges om udsættelse af skolestart.

Gentofte Kommune gennemfører et frikommuneforsøg med sammenlægning af skoledistrikter. Læs mere om forsøget med skoledistrikter og principperne for fordeling her.

Tjek din digitale post 

Ultimo november bliver der udsendt brev om skoleindskrivning til alle forældre i Gentofte Kommune med børn, der fylder 6 år i 2018. Brevet bliver sendt til forældremyndighedsindehaverens e-boks. Hvis du ikke modtager digital post om skoleindskrivning, bedes du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

SKOLEINDSKRIVNINGEN ER LUKKET DEN 8. JANUAR 2018.

Mere om skoleindskrivning

Se skolernes hjemmesider for information om den enkelte skole.

Hvis du flytter til Gentofte Kommune og har et barn, der skal starte i 0. klasse i 2018 skal du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid for indskrivning. Kontaktoplysninger finder du her på siden. 

For indskrivning til andre klassetrin kan du kontakte enten Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid eller den ønskede skole.

Kontakt om skoleindskrivning

Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 00.