Skoleindskrivning

Alle børn, der fylder 6 år i indeværende år, skal ifølge Folkeskoleloven starte i 0. klasse til august.

Et barn, der fylder 5 år inden den 1. oktober indeværende år, kan optages i 0. klasse, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og følge klassen videre i 1. klasse. Kontakt den nærmeste skole for samtale og indskrivning.

Hvis dit barn ikke skal starte i 0. klasse, skal der søges om udsættelse af skolestart. Deadline for ansøgning om udsat skolestart er fredag den 10. januar 2020.

Blanket til ansgning om udsat skolestart 2020

Tjek din digitale post 

Ultimo november bliver der udsendt brev om skoleindskrivning til alle forældre i Gentofte Kommune med børn, der fylder 6 år i indeværende år. Brevet bliver sendt til forældremyndighedsindehaverens e-boks. Hvis du ikke modtager digital post om skoleindskrivning, bedes du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Digital skoleindskrivning til 0. klasse august 2020

Vigtige datoer

  • Mandag den 25. november 2019:  Indskrivningen åbner kl. 08.00 og lukker igen fredag den 3. januar 2020, kl. 23:59  
  • Fredag 10. januar 2020 er sidste frist for anmodning om udsat skolestart
  • Senest mandag 2. marts 2020 har alle forældre modtaget brev om, hvor deres barn er optaget

 

Alle indskrivninger til 0. klasse behandles efter den 3. januar 2020. Det gør derfor ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til indskrivningen lukker. Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I indskrive jeres barn ved henvendelse til en af skolerne.

Mere om skoleindskrivning

Se skolernes hjemmesider for information om den enkelte skole. (Nederst på denne side under Dokumenter kan I se dato for den enkelte skoles informationsmøde.

Hvis du flytter til Gentofte Kommune og har et barn, der skal starte i 0. klasse i indeværende år skal du kontakte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid for indskrivning. Kontaktoplysninger finder du her på siden. 

For indskrivning til andre klassetrin kan du kontakte enten Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid eller den ønskede skole.

Kontakt om skoleindskrivning

Du kan kontakte os på skoleindskrivning@gentofte.dk eller tlf. 39 98 50 00.