Valg af skole - Gentofte Kommune

Valg af skole

I Gentofte Kommune er der frit skolevalg mellem kommunens 11 forskellige folkeskoler, når der er plads på den ønskede skole

I Gentofte Kommune er der frit skolevalg mellem kommunens 11 forskellige folkeskoler, når der er plads på den ønskede skole.

Skolerne i Gentofte Kommune har hver deres unikke måde at arbejde med at skabe den bedste skole. Alle skoler vægter faglighed, trivsel, udvikling og samarbejde med hjemmet højt. Hver skole har dog deres egne særlige metoder i forhold til organisering af undervisning og den pædagogiske indsats.

Skolerne er pr. 1. december 2014 som et forsøg samlet i et distrikt.

Læs mere om forsøget med skoledistrikter og principperne for fordeling af pladser her. 

Bestemmelserne for, om der er plads på en skole, kan læses i Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskole gældende fra 2017

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen 2017

Hvis du overvejer privatskole, kan du her finde en præsentation af privatskoler i Gentofte Kommune.

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,