Specialskole - Gentofte Kommune

Specialskole

Søgårdsskolen er Gentofte kommunes specialskole i folkeskoleregi. Skolen rummer 115 børn og unge i alderen 6 – 15 år.
Skolen er et tilbud til børn og unge med særlige behov.

Målgrupper

Børnenes udfordringer er overvejende generelle indlæringsvanskeligheder og inden for autismespekteret samt børn, som er skrøbelige af andre årsager.
Skolen har de seneste år udvidet målgruppen til børn og unge med Downsyndrom og børn med lettere fysiske handicaps.

Indhold og form

Søgårdsskolen arbejder struktureret og systematisk med at gøre hverdagen tryg og forudsigelig for børnene og er samtidig optaget af, at hvert enkelt barn udnytter sine evner optimalt. Derfor arbejdes der også med personlige og social træning. Der tages afsæt i et bredt læringsbegreb og læring som en del af både skole og fritid. Da det betragtes som meget vigtigt, at børnenes dag hænger sammen arbejdes der tæt sammen mellem lærere og pædagoger samtidig med at forældresamarbejdet prioriteres højt.
Børnene er ikke opdelt efter diagnoser, da skolen arbejder med børnenes sociale samspil som udgangspunkt. Derved bliver den interne inklusion mellem børnene prioriteret, og
Søgårdsskolens særkende med at udvikle børnene på tværs af fællesskaberne kommer i centrum.

Søgårdsskolens arbejde i kommunen foregår i et tæt fællesskab med de øvrige folkeskoler, og visitationen til Søgårdsskolen finder sted gennem kommunens centrale visitationsudvalg.

Uddrag af Søgårdsskolens værdiprogram:

Selvværd - At blive til ”Nogen” og til ”Noget” – vi ønsker begge dele for børnene på Søgårdsskolen

Trivsel - Glade børn, glade medarbejdere, glade forældre. Der skal være arbejdsglæde hos alle og en glad dagligdag

Motivation - Den frustration, der opstår, når der skal læres noget nyt, overvindes lettere, hvis man er motiveret og har en tryg base. Vi skal motivere os selv til at finde hinandens og børnenes kompetencer og potentialer OG anvende dem i praksis

Fællesskab - Det er væsentligt for os, at der er et godt fællesskab, fordi det skaber en samhørighed blandt alle

Tryghed - Tryghed er væsentlig for, at børnene kan trives og derfor er det vigtigt, at vi skaber nogle trygge rammer

Respekt - Respekt og ligeværd er væsentligt i det tætte samarbejde, vi har. Vi vil gerne sikre den ligeværdige dialog, som holder fokus på barnet og på opgaven