Modersmålundervisning i skoleåret 2018 - 2019

Gentofte Kommunes skolevæsen tilbyder i samarbejde med andre kommuner modersmålsundervisning for tosprogede elever, der bor i Gentofte Kommune og går i 0.-9. klasse.

Modersmålundervisning

 I skoleåret 2018 - 2019 bliver er oprettet et hold i tysk, såfremt der er tilmeldt mindst 12 elever fra Gentofte Kommune.

Der arbejdes på at oprette hold i spansk og italiensk. Det vil ske såfremt der er mindst 12 elever tilmeldt fra Gentofte kommune og hvis der kan ansættes kvalificerede undervisere.

Formålet med undervisningen

Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem elevens oprindelige kultur og den danske kultur og dermed styrke elevens grundlag for at lære dansk. 

Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd og identitet ved at udvikle deres sproglige og kulturelle forudsætninger for samhørighed med familien og øge deres forståelse af deres egen baggrund.

Lærerne

Der undervises af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller Danmark eller af lærere, som på anden måde har kvalificeret sig til at undervise inden for det pågældende område. Lærerne er forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser. Forældrene kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den samme som i hjemlandet.

Undervisningstid og sted

Undervisningen er lørdag formiddag i tidsrummet  mellem 9 til 13 og foregår på Bakkegårdsskolen.

Undervisningspligt

For at forældrene kan få udgifter til undervisning og til eventuel transport betalt af kommunen, er det en betingelse, at eleven rent faktisk møder til - og deltager i undervisningstimerne. (Bortset fra tilfælde af sygdom).

Tilmelding

Foretages for ét skoleår ad gangen. Husk at tilmelde igen, hvis undervisning ønskes fortsat efter sommerferien i efterfølgende skoleår.

For Gentofte børn, skal tilmeldingsblanketten udfyldes og sendes til digitalpost. Brug linket nederst på denne side.
For børn med folkeregisteradresse i Gentofte Kommune, der ønsker modersmålsundervisning i et godkendt sprog anvendes tilmeldingsblanketten nedenfor.
For børn med folkeregisteradresse i andre kommuner, der ønsker at deltage i modersmålsundervisningen i tysk, spansk eller italiensk i Gentofte Kommune, henvises til bopælskommunens hjemmeside eller den pågældende skoles kontor. 

Blanketten fra hjemkommunen skal underskrives af hjemkommunen og sendes til Gentofte Kommune. 
 (Husk også at framelde, hvis undervisningen skal ophøre)

Der kan printes en tilmeldingsblanket fra nederst på denne side.