Undervisning for 14 til 18 årige

Nyankomne tosprogede elever fra 7. klasse og frem får et undervisningsforløb, som er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Formålet er at introducere eleverne til at gå i dansk skole.

Udskolingen

Udskolingen er for nyankomne elever fra 14 - 18 år (fra 7. klasse). Der undervises 25 lektioner om ugen i dansk, matematik, engelsk og idræt, Undervisningen foregår på Ungdomsskolen. Der er løbende optag.  Alt efter ele­vernes forudsætninger og ankomsttidspunkt vil der være elever, der går til afgangsprøver på ungdomsskolen eller udsluses til andre ungdomsuddannelsesforløb.

Undervisningen tilret­telægges efter den enkeltes behov, og uddannelsesplanen justeres løbende i tæt samarbejde med UU-Nord. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, introducere eleverne til det danske samfund og det danske uddannelsessystem, samt gøre dem uddannelsesparate

Undervisningen i Udskolingen foregår hver dag mellem kl. 8.30 og 14.00 på Ungdomsskolen

Udskolingsnetværk

Udskolingsnetværksklassen er et særligt tilrettelagt hold, for basiselever fra 7.-9. klasse der er udsluset til distriktsskolerne. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige og faglige behov. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug.

Ved siden af netværksundervisningen modtager eleverne to timer individuel undervisning om ugen på distriktsskolen. Eleven afslutter udskolingsnetværksklassen ved FSA-prøvernes start eller når det vurderes at eleven ikke længere har behovet for ekstra undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i udskolingsnetværksklassen foregår hver mandag kl. 15-17.30 på Ungdomsskolen

Koordinatorer i ViTo:

Anne Højbjerg Thomsen (13-18 årige)
Tlf.: 92 43 21 21, mail: kbp@gentofte.dk

Konsulent i Børn og Skole:

Jacob Berger Strønæs
Tlf.: 29 29 21 47, mail: jbe@gentofte.dk