Undervisning af basiselever fra 6 til 12 år - Gentofte Kommune

Undervisning af basiselever fra 6 -12 år

Nyankomne tosprogede elever fra 0.- 6. klasse får et undervisningsforløb, som er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Formålet er at introducere eleverne til at gå i dansk skole.

Velkomstklassen

ViTos velkomstklasse er for nyankomne elever fra 0.-6.kl. Der undervises 20 lektioner om ugen i velkomstklassen. Eleverne er i velkomstklassen i op til 12 uger.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Formålet er at introducere eleverne til at gå i dansk skole samt introducere de første ord og sætninger.

Eleverne afslutter velkomstklassen når, der er truffet aftale om skole- og klasseplacering på en af Gentofte Kommunes skoler. Overgangen fra velkomstklassen til distrikts­skole vil typisk ske inden for 2 – 12 uger. ViTo tager kontakt til distriktsskole, kommende klasselærer og etablerer kontakt til fritidsordning/klub m.m.

Undervisningen i velkomstklassen foregår mandag til fredag kl. 8 - 11.30 på Bakkegårdsskolen

Skolestartere

Elever i 0. klasse med behov for basisundervisning ved skolestart får to indi­viduelle timer i perioden august til oktober. Herefter afgøres det, om eleven skal fortsætte basisundervisning og begynde i netværksklassen og samtidig modtage individuelle timer, eller om eleven skal inkluderes i 0. klassen uden støtte fra basisundervisningen. Der tilbydes altid vejledning af personalet.

0.klassesnetværk

0. klassesnetværket er for basiselever i 0. klasse, der er udsluset til distriktsskolen. Der undervises 2 x 4 lektioner om ugen fordelt på 2 dage på Bakkegårdsskolen fra uge 43.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Der laves individuelle mål og handleplaner. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder (lytte og tale) og arbejde med sprog og sprogbrug. Eleverne afslutter basisundervisningen når det vurderes, at eleven ikke længere er basiselev. Vurderingen foretages af ViTo i samråd med distriktsskolen.

Undervisningen i 0. klassesnetværket foregår tirsdag og onsdag kl. 8.00 til 11.30 på Bakkegårdsskolen.

Lille netværk

Det lille netværk er for basiselever fra 1.-4. klasse der er udsluset til distriktsskolen. Der undervises 2x4 lektioner fordelt på 2 dage. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Der laves individuelle mål og handleplaner. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug. Ved siden af netværksundervisningen modtager eleverne to timer individuel undervisning om ugen på distriktsskolen. Eleven afslutter netværksklassen, når det vurderes at eleven ikke længere er basiselev. Vurdering foretages af ViTo i samråd med distriktsskolen.

Undervisningen i netværksklassen foregår tirsdag og onsdag kl. 8.00 til 11.30 på Bakkegårdsskolen

Stort netværk

Det store netværk er for basiselever fra 5.-7. klasse der er udsluset til distriktsskolen. Der undervises 2 x 4 lektioner fordelt på 2 dage. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Der laves individuelle mål og handleplaner. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug. Ved siden af netværksundervisningen modtager eleverne to timer individuel undervisning om ugen på distriktsskolen. Eleven afslutter netværksklassen når det vurderes, at eleven ikke længere er basiselev. Vurdering foretages af ViTo i samråd med distriktsskolen.

Undervisningen i netværksklassen foregår tirsdage og onsdage kl. 12.00 – 15.30 på Ungdomsskolen.

Individuelle timer 

Alle elever der modtager basisundervisning i en netværksklasse, modtager også 2 individuelle time om ugen – på deres distriktsskole. Timerne tilrettelægges i samarbejde med klasselæreren.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov.

Formålet er at tilgodese elevens individuelle sproglige behov i sammenhæng med klassens aktiviteter samt støtte og forberede eleven på de aktiviteter der foregår i klassen og kombinere basisundervisning med klasseundervisningen.

Eleverne afslutter de individuelle timer, når eleven udsluses af netværksklassen.

Det er den lærer der læser de individuelle timer, der er elevens kontaktlærer i ViTo.

Koordinatorer i ViTo:

Karoline Brøndum Petersen (13-18 årige)
Tlf.: 51 48 99 13, mail: kbp@gentofte.dk

Konsulent i Børn og Skole:

Jacob Berger Strønæs Tlf.: 29 29 21 47, mail: jbe@gentofte.dk