#virkelighedensskole

#virkelighedensskole er et nyt koncept for folkeskolernes 8. klasser, som i efteråret 2018 løber af stablen for anden gang. Eleverne skal, som sidste år løse virkelige problemer for virkelige virksomheder, organisationer, foreninger eller institutioner mv.

Vil I være en #virkelighedensskole for en gruppe elever á ca. 5 dette efterår? Tilmelding på link længere nede.

Gentofte Kommune har fra skoleåret 2017/2018 gentænkt konceptet for erhvervspraktikken i 8. klasse. Eleverne skal klædes på til at løse rigtige udfordringer og problemstillinger, og de bliver forud for mødet med virksomheden undervist i en innovationsmodel kaldet 1925-modellen.

Med #virkelighedensskole får eleverne mulighed for at arbejde med vigtige kompetencer som projektarbejde, innovation, problemløsning og samarbejde omkring en autentisk problemstilling, og får herved mulighed for at skabe noget, som rækker ud over klasseværelset. De får indblik i hvilke job- og karrieremuligheder der er, og hvilke arbejdsopgaver, der kan være på almindelige arbejdspladser.

#virkelighedensskole består af tre trin for eleverne: 

1. InnovationsLAB. Dette er struktureret som et undervisningsforløb, hvor eleverne lærer, hvordan man arbejder problemorienteret og gennemfører en innovationsproces, så man til sidst står med et brugbart produkt. Der tages afsæt 1925-modellen og værktøjerne vidensindsamling, videnspejling, observation, idéskabelse og relevans.

2. #virkelighedensskole. I to dage i efteråret skal eleverne besøge deres virksomhed, hvor de i mindre grupper vil få en reel udfordring, som arbejdspladsen ønsker hjælp til. Dette efterår drejer det sig om d. 31. oktober og d. 7. november. På disse to dage samler eleverne viden, observerer, spørger og undersøger, for at få den viden, de skal bruge til at skabe en løsning på problemstillingen.

3. Den innovative projektopgave. I uge 48 el. 49. skal eleverne i grupper lave en projektopgave på baggrund deres møde med #virkelighedensskole og de værktøjer, de har lært i InnovationLAB. Altså arbejde med den viden, de har fundet frem til og bruge den til at lave et løsningsforslag, prototype eller lignende. Projektugen afsluttes med en præsentation, som praktikstedet kan inviteres med til.

Hvem kan være #virkelighedensskole?

Sidste år meldte over 100 forskellige virksomheder, institutioner og organisationer sig som #virkelighedensskole. Alt fra enkeltmandsfirmaet til nogle af landets største koncerner, kommunale instanser fra såvel vor egen som andre kommuner, statslige institutioner og organisationer.

Oversigt over virksomheder, institutioner og organisationer der er #virkelighedensskole i 2017.

Læs også mere på #virkelighedensskoles facebookside. Her findes eksempler på nogle af de problemstillinger, Gentoftes elever gav et bud på sidste år.

Virksomhed, organisation, forening eller institution

Har I måske en problemstilling, som I vil have et ungeperspektiv og et bud på, kan I læse mere i virksomhedsbrev om #virkelighedensskole og I kan tilmelde jer tilmelding for virksomheder hvis I ikke allerede har lavet aftale med en gruppe elever. Så skaber vi kontakten til en af kommunens skoler.

Virksomheder, der er interesserede i projektet og ønsker mere information kan kontakte    Konsulent Christina Hasager chs@gentofte.dk / 21780045

Elever og forældre

Går dit barn i 8. klasse og skal deltage i #virkelighedensskole kan du læse mere om konceptet i forældrebrev om #virkelighedensskole