#virkelighedensskole

Under navnet #virkelighedensskole indfører Gentofte Kommune et nyt koncept for 8. klassernes erhvervspraktik. Eleverne skal fremover hjælpe arbejdspladser med rigtige udfordringer ved hjælp af værktøjer som innovation og samarbejde.

Gentofte Kommune har fra skoleåret 2017/2018 gentænkt konceptet for erhvervspraktikken i 8. klasse. Eleverne skal klædes på til at løse rigtige udfordringer og problemstillinger, og de bliver udstyret med en værktøjskasse med redskaber til en innovationsproces fra A-Z.

Den nye model for erhvervspraktikken skal forsøge bedre at imødekomme behovene i skolernes udskolinger og på arbejdsmarkedet. Med #virkelighedensskole bliver erhvervspraktikken mere konkret og giver et bedre indblik i, hvilke job- og karrieremuligheder der er. Samtidigt bliver erhvervspraktikken mere aktiv og eleverne får brug det de har lært i skolen i en konkret, praktisk kontekst.

#virkelighedensskole består af tre trin:

1. InnovationLAB. Dette er struktureret som et undervisningsforløb, hvor eleverne skal lære, hvordan man arbejder problemorienteret og gennemfører en innovationsproces, så man til sidst står med et brugbart produkt. Der tages afsæt 1925-modellen og værktøjerne videnspejling, observation, idéskabelse mm.

2. #virkelighedensskole. I ca. tre dage i efteråret skal eleverne besøge praktikstederne, hvor de i små grupper vil få en reel udfordring, som arbejdspladsen ønsker hjælp til.

3. Den innovative projektopgave. Senere på skoleåret skal eleverne i grupper lave en projektopgave på baggrund af praktikopholdet og de værktøjer, de har lært i InnovationLAB. Projektugen afsluttes med en præsentation, som praktikstedet inviteres med til.

Virksomheder

Efter at have gennemført undervisningsforløbet i InnovationLAB vil Gentofte Kommune have 675 veltrænede problemløsere klar til hjælpe lokale virksomheder og organisationer med at se nye veje i eksisterende eller nye projekter.

#virkelighedensskole 2017/2018 er i fuld gang og tilmeldingen er lukket for nu

Over 100 forskellige virksomheder, institutioner og organisationer har meldt sig som #virkelighedensskole. Alt fra enkeltmandsfirmaet til nogle af landets største koncerner, kommunale instanser fra såvel vor egen som andre kommuner, statslige institutioner og organisationer. Vores 675 elever er blevet delt op i grupper og skal i gang med at løse en rigtig problemstilling for en rigtig arbejdsplads. Her fra rådhuset skal der lyde en stor tak til alle der har vist et stort engagement i vores projekt, som vi er glade for at kunne præsentere i vores

Oversigt over virksomheder, institutioner og organisationer der er #virkelighedensskole i 2017.

Virksomheder der er interesserede i projektet kan kontakte chef for strategisk udvikling og support, Tina Lykkegaard Marker, tlm@gentofte.dk tlf. 2538 2880. 

Læs mere på #virkelighedensskoles facebookside.

Elever

Går du i 8.klasse og er interesseret i at høre om, hvad dette projekt konkret betyder for dig, kan du læse mere om konceptet her: #virkelighedensskole for elever (pdf)

Lærere

Er du underviser på 8.årgang kan du læse mere om konceptet målrettet dig her: #virkelighedensskole for lærere (pdf) 

Forældre

Går dit barn i 8.kl og skal deltage i #virkelighedensskole kan du læse mere om konceptet her: #virkelighedensskole for forældre (pdf)