#virkelighedensskole

Under navnet #virkelighedensskole indfører Gentofte Kommune et nyt koncept for 8. klassernes erhvervspraktik. Eleverne skal fremover hjælpe arbejdspladser med rigtige udfordringer ved hjælp af værktøjer som innovation og samarbejde.

Gentofte Kommune har fra skoleåret 2017/2018 ændret konceptet for erhvervspraktikken i 8. klasse. Eleverne skal klædes på til at løse rigtige udfordringer og problemstillinger, og de bliver udstyret med en værktøjskasse med redskaber til en innovationsproces fra A-Z.

Den nye model for erhvervspraktikken skal forsøge bedre at imødekomme behovene i skolernes udskolinger og på arbejdsmarkedet. Med #virkelighedensskole bliver erhvervspraktikken mere konkret og giver et bedre indblik i, hvilke job- og karrieremuligheder der er. Samtidigt bliver erhvervspraktikken mere aktiv og eleverne får brug det de har lært i skolen i en konkret, praktisk kontekst. 

#virkelighedens skole består af tre trin:

1. InnovationLAB. Dette er struktureret som et undervisningsforløb, hvor eleverne skal lære, hvordan man arbejder problemorienteret og gennemfører en innovationsproces, så man til sidst står med et brugbart produkt. Der tages bl.a. afsæt i værktøjerne 1925-modellen, videnspejling, observation, idéskabelse mm.

2. #virkelighedensskole. I ca. tre dage i efteråret skal eleverne besøge praktikstederne, hvor de i små grupper vil få en reel udfordring, som arbejdspladsen ønsker hjælp til.

3. Den innovative projektopgave. Senere på skoleåret skal eleverne i grupper lave en projektopgave på baggrund af praktikopholdet og de værktøjer, de har lært i InnovationLAB. Projektugen afsluttes med en præsentation, som praktikstedet inviteres med til.

Virksomheder

Efter har have gennemført undervisningsforløbet i InnovationLAB vil Gentofte Kommune have 675 veltrænede problemløsere klar til hjælpe lokale virksomheder og organisationer med at se nye veje i eksisterende eller nye projekter.

Til dette har Gentofte Kommune brug for udfordringer fra erhvervslivet. Det kan være stort eller småt. Relatere sig til jeres produkter eller konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Det handler om at få et ungeperspektiv, nogle friske øjne eller et bud på, hvordan noget også kan løses. Hvis du som virksomhed har en udfordring, som vil passe godt at inddrage entusiastiske og nytænkende unge mennesker i, kan du læse mere om konceptet og rammerne for projektet #virkelighedensskole for virksomheder (pdf)

Du kan allerede nu tilmelde din virksomhed til #virkelighedensskole: Tilmeld virksomhed til #virkelighedensskole 

Interesserede virksomheder kan kontakte chef for strategisk udvikling og support, Tina Lykkegaard Marker, tlm@gentofte.dk tlf. 2538 2880.

Læs mere på #virkelighedensskoles facebookside.

Elever

Går du i 8.klasse og er interesseret i at høre om, hvad dette projekt konkret betyder for dig, kan du læse mere om konceptet her: #virkelighedensskole for elever (pdf)

Lærere

Er du underviser på 8.årgang kan du læse mere om konceptet målrettet dig her: #virkelighedensskole for lærere (pdf)

Forældre

Går dit barn i 8.kl og skal deltage i #virkelighedensskole kan du læse mere om konceptet her: #virkelighedensskole for forældre (pdf)