Genvejsmenu

Idrætsordning på ungdomsuddannelser for talentfulde unge

Vil du gerne i gymnasiet eller på HF samtidig med at du fortsætter med at dyrke din idræt på eliteniveau? Så har du muligheden på Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup Gymnasium samt på Gentofte HF.

morgentræning på eliteordningen

Det kan være en udfordring for ambitiøse unge talenter at få hverdagen med sport og uddannelse til at hænge sammen – idrætsordningerne på Øregård, Ordrup, Gammel Hellerup Gymnasium samt Gentofte HF har fokus på dette.

Øregård, Ordrup, Gammel Hellerup gymnasium og Gentofte HF giver i samarbejde med Gentofte kommune dette tilbud i fællesskab. Du vil komme til at gå i en almindelig gymnasieklasse og vil frit kunne vælge imellem alle de studieretninger som uddannelsesstederne udbyder.

Morgentræning

Dyrker du ishockey, badminton, tennis, sejlads, kajak, fægtning, basketball, svømning eller volleyball, vil du få idrætsspecifik morgentræning i klub tirsdag morgen. Du kan tage kontakt til din træner for at høre mere om tid og sted. Vi tilstræber, at træningen ligger inden skolestart, så man som idrætselev ikke mister timer på gymnasiet. Hvis du ikke dyrker en af de nævnte idrætter, kan du stadig søge om optagelse, men du tilbydes ikke træningstilbud tirsdag morgen. Dog skal du stadig deltage i basistræningen torsdag morgen. Læs mere om basistræning i menuen til venstre.

Som idrætselev deltager du i fysisk basistræning torsdag morgen på den skole du er kommet ind på. Her lærer du de andre idrætselever at kende og får samtidig trænet kropskernemuskulaturen, din koordination, balance og mange andre ting. Tilbuddet om basistræner er etableret i samarbejde med Team Danmark, idet den ruster dig bedre til din egen idræt og er skadesforebyggende.

Fravær

Alle gymnasier accepterer, at du får et større fravær end normalt, så du får tid til træning og deltagelse i konkurrencer mv. Samtidig forventes det, at du udviser samme ambition, vilje og disciplin i forhold til skolearbejdet, som overfor din idræt. Det betyder, at du skal holde dig ajour med lektier og skriftlige afleveringer, og at du bestræber dig på at udfolde dine uddannelsesmæssige potentialer.

Fravær i basistræningen torsdag morgen registreres af morgentræneren og hvis du har for meget fravær efter et halv år, tages du til samtale om hvorvidt du vil fortsætte på idrætsordningen.

Lektiehjælp

Til de idrætselever, som er optaget på Team Danmark ordningen findes mulighed for at søge om suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Til de idrætselever, der er optaget på Gentofte Ordningen findes der også mulighed for at søge et begrænset antal suppleringstimer. Tal med idrætskoordinatoren på dit gymnasium om, hvordan du skal gøre dette.

Idrætskoordinator

På hvert gymnasium udpeges en idrætslærer, som du kan konsultere i forbindelse med de helt særlige udfordringer du, som elitesportsudøver, kan stå overfor.

Idrætskoordinatorerne er følgende:
Gentofte HF: Trine Jørgensen
Ordrup Gymnasium: Thomas Høxbro Mørk
Øregård Gymnasium: Line Hjelvang og Christian Dan Nielsen
Gammel Hellerup Gymnasium: Mads Bønnelycke

Studievejleder

Elitesportsudøvere kan have behov for særlig rådgivning i forbindelse med deres gymnasiale og fremtidige uddannelse. Derfor vil der på hvert gymnasium være en studievejleder specielt tilknyttet eliteidrætseleverne.

Intromøde

I starten af hvert skoleår inviteres til et introduktionsmøde, hvor du kan møde rektor, kommunens idrætskoordinator, idrætskoordinatorerne, ansvarlig for basistræning, fysioterapeut, trænere fra de idrætsspecifikke morgentræninger, sportspsykolog og andre idrætselever.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for optagelse på eliteidrætslinjen på gymnasiet og HF er primo marts. Ansøgningsfristen følger ansøgningsfristen for ansøgning til optagelse på gymnasier. 

Bemærk at du også skal søge om optagelse på Gentofte HF Ordrup GymnasiumØregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium på www.optagelse.dk  samtidig med at du sender en ansøgning om optagelse på eliteidrætsordningen til Gentofte Kommune. 

Ansøgningen til Gentofte Idrætsordning finder du også nederst på denne side under ”dokumenter”. Sammen med den udfyldte ansøgning, skal du vedlægge en udtalelse fra dit idrætsforbund, hvor idrætsforbundet bekræfter, at du dyrker idræt på et højt niveau. Ansøgningen skal sendes til fritid@gentofte.dk

Vil du høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte Ordrup Gymnasium og Øregård Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium

Du er også meget velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent
Nanna Lykke Merrild
Nalm@gentofte.dk og 3998 5047.