Puljer og støttemuligheder til nye aktiviteter

I Gentofte Kommune er der forskellige muligheder for at afprøve nye ideer eller igangsætte aktiviteter.

Den borgerrettede pulje

Gentofte Kommune er en borgerrettet pulje som alle borgere, brugere, pårørende, foreninger og institutioner i kommune kan søge om midler til at afprøve idéer og/eller realisere projekter, der skaber forbedringer og udvikling af handicapområdet, herunder afprøve nye veje til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet for borgere med funktionsnedsættelser.

Puljen har for eksempel støttet etableringen handicapsvømning i Gentofte Svømmeklub, etableringen af skøjtehold i Gentofte Skøjteklub og dannelsen af foreningen Brobyggerne, der tilbyder aktiviteten Basecamp.

Puljen har også givet støttet til, at børn og unge på de højt specialiserede institutioner: Camillehusene, Lundø, Troldemosen og Broen haft mulighed for at opleve og afprøve forskellige kunstneriske udtryksformer i en kreativ og social aktivitet.

Læs mere om den borgerrettede pulje

Den fælleskommunale idrætspulje

Den fælleskommunale idrætspulje er en sammenslutning af 13 kommuner i hovedstadsområdet, som i fællesskab yder støtte i form af rådgivning og tilskud til borgere, foreninger og institutioner, der har en god idé til idrætsaktiviteter for børn og unge.

Læs mere om den fælleskommunale idrætspulje hos DHIF

Udviklingspuljer

Gentofte kommune har en række udviklingspuljer, som institutioner, foreninger, oplysningsforbund, projektgrupper og enkeltpersoner kan søge om støtte til initiativer, der styrker vores kultur - og fritidsliv

Gentofte Kommune har oprettet to udviklingspuljer

  • Udviklingspuljen for idræt og motion
  • Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning

Formålet er at støtte arbejdet med at skabe en bred variation af idrætsmuligheder til alles behov.

Læs mere om udviklingspuljerne