Non-space to Fun-space - Gentofte Kommune

Non-space to Fun-space - nye sjove områder til leg og bevægelse

Et nyt forsøg skal skabe tre nye, midlertidige områder i Gentofte Kommune, som lægger op til sjov leg og bevægelse. De tre områder vil være steder, som ikke benyttes til nogen bestemt aktivitet i dag.

Børn der spiller stangtennis ved lygtepæl

Non-space to Fun-space er navnet på forsøget, hvor f.eks. en kreativ installation udfordrer forbipasserende til at lege eller bevæge sig anderledes end ellers.

Fun-space – hvorfor nu det?

Idéen til projektet Non-space to Fun-space opstod til et dialogmøde for bestyrelser i Gentofte Kommunes dagtilbud. Her faldt dialogen på, hvordan det lokale initiativ Én times motion om dagen kunne inkorporeres i dagligdagen.

En bestyrelsesformand fra en af Gentofte Kommunes' dagtilbud, der på daværende tidspunkt samtidigt var konsulent i oplevelsesfirmaet Crone & Co, havde i noget tid tænkt over, hvordan man kunne udnytte nogle af de områder, som i dag ikke har en bevidst anvendelse – et sted som potentielt kunne udnyttes til leg, læring, kreativitet og bevægelse. Ved at aktivere sådanne områder, har vi mulighed for at ændre vores vaner og begynder at tænke og handle anderledes.

Netop det at anvende det fysiske rum som igangsætter af bevægelse, leg, læring og kreativitet er omdrejningspunktet i projektet Non-space to Fun-Space.

Fælles interesse på tværs af opgaveområder

Formålet med at skabe oplevelsesbaserede aktiviteter, der kan motivere borgere til at udfolde sig som sunde og kreative medborgere, er prioriterede områder både i Sundhedspolitikken og i Idræts-og bevægelsespolitikken.

På samme måde bidrager projektet til at løfte den politiske indsats omkring Én times motion om dagen. Derfor blev en fælles tværgående projektansøgning til Nordea-fonden udarbejdet, og projektet er nu støttet af Nordea-fonden.

De tre Fun-spaces

Der udvikles og etableres tre forskellige Fun-spaces på de udvalgte og såkaldte Non-spaces i kommunen. Det første Fun-space blev etableret i Vangede i foråret 2015. I efteråret 2015 vil de to næste Fun-spaces blive etableret. 

Et Fun-space opfattes som et område, der lægger op til anderledes og mere bevægelse i hverdagen.

Da borgerinddragelse er en central del af projektet, vil lokale aktører blive inviteret til idégenererende workshops forud for etableringen af de enkelte Fun-Spaces.

Målgrupper og lokationer

De tre Fun-spaces henvender sig til hver deres målgruppe og opsættes på tre forskellige lokationer i Gentofte Kommune.

  1. Vangede – ved området ved biblioteket og grønningen. Målgruppen er borgere fra 16 år og opefter.
  2. Skovshoved – ved området mellem Skovshoved Skole og institutionen Nordlyset. Hovedmålgruppen er børn i alderen 3 til 13 år. En vigtig faktor for aktiviteten er dog, at den også kan udføres i samarbejde med pædagoger og forældre.
  3. Kildeskovshallen – Fun-spacet henvender sig særligt til kursister i Kildeskovshallen, hvor området kan bidrage til aktive pauser. Da Kildeskovshallen er godt besøgt af folk i alle aldre, kan Fun-spacet også anvendes af børn og andre voksne.

 

Kontakt

Sanne Høck Just (saj@gentofte.dk)
Maria Blom Pedersen (mblp@gentofte.dk)