Her er plads til dig

Henover sommeren 2012 fik alle gentoftebørn deres helt egen sang. Ideen opstod i en daginstitution og fik hurtigt opbakning fra en række andre institutioner.

Ønsket var en sang som børnene i den enkelte institution kunne være sammen om, men også en sang som kunne binde an til andre daginstitutioner, og gerne også i overgangen mellem daginstitution og skole. Og så skulle det være en ny sang, som er børnenes helt egen.

Sangen skulle desuden bygge videre på det arbejde, som Fri for Mobberi-projektet har været med til at igangsætte blandt børn og voksne i daginstitutionerne: Det handler om at skabe plads til hinanden, invitere en ny ven med i legen, være sammen om noget – f.eks. ved at synge sammen – og derved opbygge og fasttømre det fællesskab blandt børnene, som er med til at forebygge mobning.

Det var også håbet, at sangen kan være med til at børnene udvikler nye lege, og desuden er musikken med til, helt overordnet, at udvikle børnenes sanser, begreber, sprog, fantasi, samt deres sociale og følelsesmæssige udvikling.

Sådan blev sangen til 

Sanger og musiker Yasmin Elvira Steenholdt blev, med økonomisk støtte fra Trygfonden og Børne- og Ungepolitikken, sendt rundt på inspirationsmøder i tre daginstitutioner og i en talegruppe i forsommeren 2012. Hun mødtes også med kommunens tale- og hørekonsulenter for at høre om arbejdet med børn, som er sprogligt udfordret: to-sprogede børn, børn som stammer og børn som har brug for sprogstimulering.
Alle indtrykkene blev samlet, og sammen med Asger Johannes Steenholdt, der er musiker – bl.a. i bandet Big Fat Snake, blev sangen Her er plads til dig til.

I efteråret 2012 kunne daginstitutionerne booke sangbesøg, hvor Yasmin kom ud og sang med børnene i daginstitutionen, og 20 daginstitutioner benyttede sig af dette tilbud.

Under Børnekulturugerne i november lanceredes sangen ved en stor koncert i Rådhushallen, hvor omkring 400 børn deltog. Interessen for at deltage i koncerten var så stor, at en ekstra-koncert i al hast blev arrangeret på Hovedbiblioteket: Her deltog yderligere 300 daginstitutionsbørn.

Alle daginstitutioner i Gentofte har modtaget en CD med sangen. På CD´en er også en instrumental version, så børnene selv kan synge med.

Hør sangen "Her er plads til dig".

Hør sangen "Her er plads til dig" (instrumentalversion)

Se musikvideoen til "Her er plads til dig"