POLYNORM

POLYNORM er en ny, tilbagevendende kunstbegivenhed, som hvert år vil udfordre, hvad vi forstår ved normalitet gennem kunstens sprog.

POLYNORM er titlen på et årligt tilbagevendende, større kunstprojekt i Gentofte, hvor projektet i 2018 er det første.

Idéen er hvert år at invitere en ny kunstner til at udforme stedsspecifikke værker i offentlige rum ud fra temaet normalitet

Med placeringen et sted, hvor man færdes i hverdagen, er det intentionen dels at skabe et markant kunstprojekt, der vil udfordre og debattere, hvad vi forstår ved normalitet, dels at skabe et samlingspunkt for mennesker med forskellige baggrunde og forudsætninger.

Første projekt i Øregaardsparken - The Compensators

POLYNORM åbner i Øregaardsparken fredag den 28. september. Her præsenterer kunstneren Lea Guldditte Hestelund skulpturer, der handler om krop og normalitet og er lavet specifikt til parken.
 
I sin kunstneriske praksis har Lea Guldditte Hestelund behandlet den vestlige verdens kropsidealer, forholdt sig til kroppens status i samfundet eller helt dekonstrueret den. Således også i hendes nye værker, der går i dialog med Øregårdsparkens kunst, design og landskabsarkitektur.
 
Under titlen The Compensators præsenterer den danske kunstner fire skulpturer, der alle er bøjet i stål. Nogle er desuden beklædt med gummi og kunstlæder. Skulpturerne får med deres knæler-lignende ben en egen krop, som overdimensionerede insekter. Samtidig vækker bøjler og håndtag associationer til udstyr, som afhjælper eller støtter andres kroppe. Flere af skulpturerne leder tankerne mod fitnesskulturens træningsstationer i parker og byrum. Eller mod afspærringer, der guider os videre i offentlige rum eller markerer, hvad vi må og ikke må. Mens nogle af skulpturerne holder til ved vandet eller i græsset, smyger andre sig op ad parkens eksisterende skulpturer, som kunstneren Kai Nielsens Moder med to børn fra 1917. På den måde forlænger og forvrænger The Compensators livet, som det allerede udfoldes i parken, samtidig med de antager deres eget liv.
 
En kompensator er egentlig en teknisk konstruktion, men spiller her op imod begrebet om kompensation inden for social- og handicapområdet. Kompensation gives for at opveje handicap, f.eks. som hjælpemidler eller personlig assistance, og forholder sig til forestillingen om den normale krop og normaliserede tilstand. I The Compensators forstyrres opfattelsen af det vi ser. Der er ingen entydighed omkring, hvilken funktion skulpturerne har, eller hvilke kroppe de skal bruges af. Som kompensatorer forsøger de ikke at tilpasse den unormale krop til den normale, men justerer måske omvendt et normaliseret rum, så det er afstemt en virkelighed, hvor forskellighed og det uensartede er normen.
 
Værkerne kan ses frem til den 25. november.

POLYNORM Detours

The Compensators ledsages af et formidlingsprogram, som er åbent for alle. En POLYNORM Detour er en guidet vandring blandt værkerne. Guiderne er tre særligt indbudte personer, som sammen med en samtalepartner formidler værkerne ud fra hvert deres faglige eller personlige perspektiv. Gennem vandringerne undersøges udtryk, forestillinger og idéer til, hvilke betydninger normalitet har, og hvilke refleksioner The Compensators giver anledning til.

SØNDAG DEN 7. OKTOBER Kl. 14

Anna Le Dous i samtale med Christian Nielsen. Anna er jurastuderende og globetrotter (med et handicap), og Christian er konsulent i Sociale Institutioner og Familiepleje, Gentofte Kommune.

SØNDAG DEN 14. OKTOBER KL. 14

Nasrin Salem i samtale med ung pige fra Gentofte med flere kulturelle baggrunde. Nasrin er skolehjemvejleder for tosprogede familier i Gentofte Kommune.

SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 14

Klaus Blomkvist i samtale med Lea Gulditte Hestelund. Klaus er smedemester og har samarbejdet med kunstneren Lea om udførelsen af de fire værker.

SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 14

Anna Le Dous i samtale med Ida Marie Thorsen. Anna er jurastuderende og globetrotter (med et handicap), og Ida er konsulent i Social og Handicap, Kvalitet og Udvikling, Gentofte Kommune.

SØNDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 14

Nasrin Salem i samtale med ung pige fra Gentofte med flere kulturelle baggrunde. Nasrin er skolehjemvejleder for tosprogede familier i Gentofte Kommune.

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 14

Klaus Blomkvist i samtale med Lene Crone Jensen. Klaus er smedemester og har samarbejdet med kunstneren om udførelsen af værkerne og Lene er projektleder for POLYNORM.
 

POLYNORM arrangeres af Gentofte Kommune, Kultur & Oplevelse i et samarbejde med Tranen. Projektet er støttet af Handicaprådet i Gentofte Kommune.