Lån af lokaler, haller og udendørsarealer

Der er mange forskellige muligheder for at låne lokaler og udendørsarealer til foreningsaktiviteter i Gentofte Kommune.

Med henvisning til Folkeoplysningsloven er det muligt at låne skolernes lokaler til undervisningsformål og idræt- og foreningsaktiviteter.

Kommunen udlåner skolernes lokaler, gymnastiksale og boldbaner samt idrætsanlæggenes haller og sale. Lokaliteterne udlånes til undervisning, idræt og foreningsaktiviteter.

Hvem kan låne

For at låne lokaliteterne skal man være en folkeoplysende forening eller en aftenskole hjemmehørende i Gentofte Kommune, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning om lokaler, gymnastiksale og boldbaner fortrinsvis på skolerne

Ansøgningsfristen for lån af lokaler og boldbaner for en hel sæson er den 15. februar. Svar gives senest den 1. maj.

Ansøgningsskema kan henter under "Lån af lokaler" i menu. Opdateret ansøgningsskemaer vil snarest blive lagt på hjemmesiden.
Her kan du også se hvor og hvornår du kan låne lokaler samt fordelingsprincipperne.

Nærmere oplysninger om lån af lokaler, ansøgningsskemaer fås hos Fritid, Kultur og Unge ved kontakt til Lena Kjelfred på telefon 39 98 50 11 eller mail fritid@gentofte.dk

Ansøgning om haller og sale fortrinsvis i kommunale idrætsanlæg

Ansøgningsfristen for lån af haller og sale er den 15. februar. Ansøgere kan forvente svar senest den 1. maj.

Ansøgningsskema kan fås i Kildeskovshallen hos Administrationen tlf. 39 77 44 00 tryk 4 . Du kan også hente skemaet på Kildeskovshallens hjemmeside. Her kan du ligeledes se, hvor og hvornår du kan låne haller og sale og se tildelingsprincipperne .

Den 1. april starter fordelingen af weekendtider til kampe og stævner, samt ansøgning om enkeltstående arrangementer. Sidste ansøgningsfrist er den 1. maj.

Ansøgning om baner i Gentofte Sportspark

Ansøgningsfrister for lån af baner på Gentofte Sportspark:

Grønne arealer, atletikbaner, cricketbaner og kunstgræsbaner - Sommer: Ansøgningsfrist uge 6

Petanque: Ansøgningsfrist uge 14

Ishallen - vinter: Ansøgningsfrist ug 15

Kunstgræsbaner - Vinter: Ansøgningsfris uge 33

Rulleskøjtehal fordeles i Haludvalget, se nærmere på www.kildeskovshallen.dk, Forside, Om os,

Ansøgningsskemaer kan fås på Gentofte Sportspark.

Du kan også hente ansøgningsskema på www.gentoftesportspark.dk.
Her kan du også se, hvor og hvornår du kan låne lokaler, og du kan se tildelingsprincipperne.

Nærmere oplysninger om lån af lokaler og baner, ansøgningsskemaer, principper for fordelingen og evt. betaling kan ses på www.gentoftesportspark.dk eller fås på Gentofte Sportsparks kontor på tlf. 39 65 41 42, tast 4.