Lån af lokaler, haller og udendørsarealer

Der er mange forskellige muligheder for at låne lokaler og udendørsarealer til foreningsaktiviteter i Gentofte Kommune.

Med henvisning til Folkeoplysningsloven er det muligt at låne skolernes lokaler til undervisningsformål og idræt- og foreningsaktiviteter.

Kommunen udlåner skolernes lokaler, gymnastiksale og boldbaner samt idrætsanlæggenes haller og sale. Lokaliteterne udlånes til undervisning, idræt og foreningsaktiviteter.

Hvem kan låne

For at låne lokaliteterne skal man være en folkeoplysende forening eller en aftenskole hjemmehørende i Gentofte Kommune, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning om lokaler, gymnastiksale og boldbaner fortrinsvis på skolerne

Ansøgningsfristen for lån af lokaler og boldbaner for en hel sæson er den 1. marts. Svar gives senest den 1. maj.

Ansøgningsskema kan henter under "Lån af lokaler" i menu. Opdateret ansøgningsskemaer vil snarest blive lagt på hjemmesiden.
Her kan du også se hvor og hvornår du kan låne lokaler samt fordelingsprincipperne.

Nærmere oplysninger om lån af lokaler, ansøgningsskemaer fås hos Fritid, Kultur og Unge ved kontakt til Lena Kjelfred på telefon 39 98 50 11 eller mail fritid@gentofte.dk